Region Syd - "Konference: Ergoterapi på beskæftigelsesområdet"

På konferencen vil du få inspiration til din egen praksis, til at søge job eller til at organisere arbejdet anderledes, i det ergoterapeutiske arbejde på beskæftigelsesområdet.
Mandag 27. maj 2019
16.30
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Indhold

Generalforsamlingen i 2018 i Etf region Syd besluttede:

”I forlængelse af den politiske indsats for skabe flere jobs på beskæftigelsesområdet, hvor ergoterapeutiske kompetencer efterspørges, vil vi holde en konference om forskellige måder ergoterapeuter bidrager til opgaveløsningen på.  Konferencen skal inspirere til forskellige måder at organisere arbejde på og til søge forskellige jobs. Der vil også være opmærksom på vigtigheden af, at man som ergoterapeut søger job på baggrund af sin sundhedsfaglige uddannelse.”

 

Sted og mødetid

HUSET, Hindgavl Alle 2, 5500 Middelfart

Der er kaffe og te  fra kl. 16:30 og selve arrangementet starter kl. 17:00.

 

Målgruppe

Alle medlemmer.

 

Forplejning

Senere serveres en sandwich.


Har du særlige behov vedr. forplejning, f.eks. vegetarmad, skal du sende en mail inden tilmeldingsfristens udløb til Anna-Marie Laustsen, aml@etf.dk

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte Anette Meulengracht-Jensen på amj@etf.dk

Har du spørgsmål til selve arrangementet, bedes du kontakte Anna-Marie Laustsen, aml@etf.dk