Region Syd - "Konference: Ergoterapi på beskæftigelsesområdet"

Konferencen henvender sig både til ergoterapeuter, der arbejder på området, og ergoterapeuter der gerne vil vide mere om området. Du vil du få inspiration til din egen praksis, til at søge job eller til at organisere arbejdet anderledes.
Mandag 27. maj 2019
16.30
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Indhold

Der er kaffe og te fra kl. 16.30

Selve arrangementet er kl. 17 - 21

Konferencen holdes efter beslutning på regionsgeneralforsamlingen i 2018:

”I forlængelse af den politiske indsats for at skabe flere jobs på beskæftigelsesområdet, hvor ergoterapeutiske kompetencer efterspørges, vil vi holde en konference om forskellige måder ergoterapeuter bidrager til opgaveløsningen på. Konferencen skal inspirere til forskellige måder at organisere arbejdet på og til at søge forskellige jobs. Der vil også være opmærksomhed på vigtigheden af, at man som ergoterapeut søger job på baggrund af sin sundhedsfaglige uddannelse.”

Program

 ”Hvornår ansættes du efter Etfs overenskomst?”. Oplæg v. Dorthe Julie Kofoed, forhandlingschef i Etf

Oplæg fra praksis:

”Hvordan arbejder jeg? Hvordan er arbejdet organiseret? Hvorfor og hvordan gør mine ergoterapifaglige bidrag til borgernes forløb en forskel?”

  • Marianne Roth Sørensen, Aabenraa Kommune
  • Britt Drost Nielsen, Svendborg Kommune
  • Flemming Marcussen, Kerteminde Kommune
  • Signe Kruse og Louise Fogh Martinez, Odense Kommune
  • Tomas Jakobsen, Vejle Kommune
  • Karen Lintrup Skjoldager, Sønderborg Kommune

Efter oplæggene er oplægsholderne vært ved en cafedebat, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål og drøfte med andre deltagere. Du får mulighed for at deltage i 2 cafedebatter om det, du er mest optaget af.

Du vil også blive præsenteret for det ergoterapifaglige selskab og det ergoterapifaglige netværk, der har relevans, når man arbejder på beskæftigelsesområdet.

Louise Jensen holder et kort oplæg om ”EFS Ergoterapeuter i arbejdsliv”, og du vil høre om ”FNE Ergoterapi i arbejdsrehabilitering”.

Sted og mødetid

HUSET, Hindgavl Alle 2, 5500 Middelfart

Der er kaffe og te  fra kl. 16:30 og selve arrangementet starter kl. 17:00.

Senere serveres en sandwich. Har du særlige behov vedr. forplejning, f.eks. vegetarmad, skal du sende en mail inden tilmeldingsfristens udløb til Anna-Marie Laustsen, aml@etf.dk

Målgruppe

Alle medlemmer.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte Nina Bech Engelsen på nbe@etf.dk

Har du spørgsmål til selve arrangementet, bedes du kontakte Anna-Marie Laustsen, aml@etf.dk