Region Syd - Hvordan kan vi indgå i nye opgaver med brug af ergoterapeutiske kernekompetencer?

I Region Syd har vi valgt at markere Ergoterapiens Dag 27. oktober ved at sætte fokus på gode eksempler, hvor ergoterapeuter arbejder på nye måder, eller der er flyttet opgaver til ergoterapeuter fra andre faggrupper. Eksempler, hvor ergoterapeutiske kernekompetencer sættes i spil, og borgere/ patienter sikres den rette faglige indsats.
Onsdag 27. oktober 2021
17.00

 

Som opfølgning på drøftelser om pres på faglighed på generalforsamlingen i april 2021, afholder vi nu et arrangement, som trækker gode eksempler frem på, hvordan man kan indgå i nye opgaver og bruge ergoterapeutiske kernekompetencer.

Vi har 3 oplægsholdere, som taler ud fra 2 eksempler, og der er tid til spørgsmål og debat. Vi har prioriteret, at vi får dækket leder-, medarbejder- og TR-perspektiverne. Eksemplerne er fra henholdsvis sygehus og kommune. Et eksempel fra Region Syddanmark og et fra en kommune i Region Midtjylland. Vi har valgt det sådan for at se på noget i vores ’nærområde’, men også få inspiration ’udefra’.

Kom og hør de spændende fortællinger og hent inspiration til din hverdag og til at se potentielle udviklingsmuligheder.

Vi planlægger, så der bliver en overføringsværdi, og du kan blive inspireret, selv om du arbejder på andre områder.

 

Eksempel 1:

Det er ikke muligt at rekruttere og fastholde sygeplejersker på afd. NR, Neuro-Rehabilitering, Odense Universitetshospital, Svendborg.

Der er derfor igangsat ”projekt opgaveflytning”:

-Der er ansat færre sygeplejersker og i stedet flere ergoterapeuter.

-Ergoterapeuter løser derfor flere opgaver, men løser dem med egen kernefaglighed. Eksempelvis får flere patienter nu ADL-træning om morgenen i stedet for morgen-pleje.

Det er patientens behov, der afgør, om der gives morgenpleje eller ADL-træning.

Vi har bedt funktionsleder, ergoterapeut Lill Kapalla og TR, ergoterapeut Christina Maj Nørgaard, afd. NR, Neuro-Rehabilitering, Odense Universitetshospital, Svendborg fortælle om baggrund, opstart og erfaringer.

Lill vil have et lederperspektiv og Christina vil have et medarbejder- og TR-perspektiv.

 

Eksempel 2:

I Odder kommune kommer ergoterapeuten som udgangspunkt ud til alle borgere som skal modtage ny hjemmehjælp eller øget hjælp. Ergoterapeuten kommer ud på en §83.a. Alle pleje/rehabiliteringsopgaver omkring borgeren varetager ergoterapeuten i dag og aftentimer. Der vurderes på hvad borgeren har brug for hjælp til, hvad borgeren selv kan, og hvad der skal arbejdes med i et træningsperspektiv, samt om der er nødvendige hjælpemidler. Borgeren er i rehabiliteringsteamet (aktiv hverdag), indtil det vurderes der ikke er mere træningspotentiale.  

Vi har bedt Karoline Thalund Jensen, der er ergoterapeut i Odder Kommune fortælle om hvordan det er at arbejde på den måde. Karoline har et medarbejderperspektiv.

 

Arrangementet er virtuelt

Vi har prioriteret, at arrangementet afholdes virtuelt. Det gør vi for at sikre, at alle medlemmer har mulighed for at deltage trods de store geografiske afstande i Region Syd.

Samtidig ønsker vi også at få mere erfaring med de forskellige måder, vi kan afholde virtuelle arrangementer på. Du vil opleve, at dette arrangement holdes i et ”studie”, hvor du kan se oplægsholdere og enkelte bestyrelsesmedlemmer, som har særlige opgaver. Det betyder, at du i løbet af arrangementet vil se forskellige billeder og selvfølgelig også de slides, som bruges. Lidt forenklet sagt afvikles arrangementet som en mellemting mellem et almindeligt teamsmøde og en TV-udsendelse.

Vi ved fra evalueringer af andre virtuelle arrangementer, at det har skabt værdi, når flere deltagere fra samme arbejdsplads har været samlet og set med fra samme (stor) skærm.

Så snak med dine kollegerne om det giver mening, at I deltager sammen.

 

Oplægsholdere

  • Funktionsleder, ergoterapeut Lill Kapalla, afd. NR, Neuro-Rehabiltering, Odense Universitetshospital, Svendborg
  • Ergoterapeut og TR Christina Maj Nørgaard, afd. NR, Neuro-Rehabiltering, Odense Universitetshospital, Svendborg
  • Ergoterapeut Karoline Thalund Jensen, Odder Kommune

 

Sted

Virtuelt.

 

Dato og tid

Onsdag 27. oktober kl. 17.00 - max. 20.30.

Når du er tilmeldt arrangementet, får du en bekræftelse på, at din tilmelding er registreret.

Hjemmesiden opdateres med oplysninger om de enkelte oplæg samt sluttidspunkt på arrangementet.

Efter tilmeldingsfristens udløb får du en mail med nærmere beskrivelse af dagens program.

Efter tilmeldingsfristens udløb får du en mail med yderligere oplysninger.

Du kan altid tjekke, om du er tilmeldt på 'mit etf’ (Åbner i nyt vindue).

 

Målgruppe

Alle medlemmer i Region Syd.

 

Deltagerantal

Ingen begrænsning.

 

Pris

Gratis.

 

Tilmeldingsfrist

Søndag 24. oktober 2021.

 

Kontaktpersoner

Hvis du har spørgsmål til din tilmelding, bedes du kontakte kursussekretær Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk
Har du spørgsmål til selv arrangementet, skal du kontakte regionsformand Anna-Marie Laustsen, aml@etf.dk

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.