Region Syd - Få støvet dit fagsprog af, den 22. oktober 2018

En aften om at overføre det ergoterapeutiske fagsprog til din praksis og din virkelighed
Mandag 22. oktober 2018
16.30
Fredericia Idrætscenter
Vestre Ringvej 100
7000 Fredericia

Indhold

Det kan være en udfordring at anvende det ergoterapeutiske fagsprog og kernebegreber i en travl og kompleks hverdag. Region Syd inviterer derfor til et fyraftensmøde om anvendelsen af ergoterapeutisk teori og kernebegreber i praksis. Aftenen vil rette sig mod det ergoterapeutiske paradigme, professionsidentitet samt koblingen mellem teori og praksis.

Arrangementet vil bl.a. indeholde:

  • Fagligt oplæg om paradigmeforståelse og professionsidentitet hos ergoterapeuter
  • Gennemgang af udvalgt ergoterapeutisk teori og kernebegreber
  • Gruppearbejde i forhold at anvende ergoterapeutiske kernebegreber i praksis

 

Du skal være klar på en spændende aften, hvor dine egne erfaringer fra praksis vil blive bragt i spil gennem såvel øvelser som fælles drøftelser. Du vil få konkrete idéer til, hvordan du kan gå hjem og arbejde mere med anvendelsen af ergoterapeutiske kernebegreber i din hverdag.     

Arrangementet vil give dig mulighed for erfaringsudveksling med andre ergoterapeuter, viden om centrale kernebegreber i ergoterapi samt mulighed for refleksion over, hvordan du kan overføre de ergoterapeutiske kernebegreber til din praksis og din virkelighed.

 

Der serveres kaffe og te samt sandwich i løbet af arrangementet.

Inden arrangementet vil du modtage deltagerbrev med en refleksionsøvelse, som du kan lave som forberedelse.

 

Sted

Fredericia Idrætscenter

Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia

ADP-Lounge (ved siden af Cafe FiC)

 

Dato og tid

Mandag 22. oktober

Selve arrangementet er 17-20, men der er kaffe, te og kage fra kl. 16,30

Ønskes der særlig forplejning(vegetar, diabetist) skal du kontakte Anna- Marie Laustsen på mail aml@etf.dk inden fristen udløb.

 

Målgruppe

Alle medlemmer

 

Deltagerantal

Ingen begrænsning

 

Pris

Gratis

 

Tilmeldingsfrist

Mandag 15. oktober

 

Kontaktpersoner

Anna-Marie Laustsen, aml@etf.dk

 

Oplægsholder

Kathrine Skovdahl Hansen, der underviser på ergoterapeutuddannelsen, UC Syd, i Esbjerg