Region Syd - Få indflydelse på beslutninger på Etfs Repræsentantskab

Kom og mød de ergoterapeuter, der er valgt til at deltage på Etfs Repræsentantskab 19. - 20. november 2022. Det er medlemsdemokrati i praksis. Du hører mere om de ting, som skal besluttes. Med dine spørgsmål, din undren og dine holdninger er du med til at klæde de valgte repræsentanter bedre på.
Mandag 31. oktober 2022
18.30

 

Etfs Repræsentantskab er den højeste myndighed og tager beslutning om en række vigtige emner og forhold, som bliver gældende for de næste 3 år.

  • Repræsentantskabet lægger linjen for Etfs fremadrettede arbejde, og beslutter hvilke politiske fokusområder (indsatsområder), vi skal have i de kommende 3 år.
  • Repræsentantskabet træffer også beslutninger omkring Etfs økonomi. Hvad skal kontingentet være? Hvilke prioriteringer skal budgetterne afspejle? Hvilket honorar skal Etfs valgte have?
  • Repræsentantskabet skal også tage stilling til forslag til ændringer af Etfs vedtægter og mange andre ting.

Repræsentanterne har brug for dialogen med dig. Hvad synes du er vigtigt, og hvordan synes du, vi skal prioritere?

Du kan løbende læse mere om Repræsentantskabet på www.etf.dk

  • Fredag 23. september 2022 bliver bla. Hovedbestyrelsens beretning for de sidste 3 år, regnskab og rammebudget samt forslag til nye politiske fokusområder offentliggjort
  • Fredag 21. oktober 2022 er alle indkomne forslag offentliggjort.

Bemærk også, at hvis du selv vil stille forslag, skal det ske senest 9. september 2022, hvis det er forslag til ændring af vedtægterne og senest 7. oktober, hvis forslaget ikke kræver vedtægtsændring.

Vi håber, at mange medlemmer vil deltage i den demokratiske proces, og for at fremme tilgængeligheden afholder vi medlemsmødet virtuelt.

Efter tilmeldingsfristens udløb vil du få en mail med et program og deltagerliste samt link til teamsmøde.

Sted

Afholdes som teamsmøde.

Dato og tid

Mandag 31. oktober 2022 kl. 18.30 - 20.30.
Efter tilmeldingsfristens udløb får du en mail med yderligere oplysninger.

Målgruppe

Alle medlemmer i Etf Region Syd.

Deltagerantal

Ingen max.

Pris

Gratis.

Tilmeldingsfrist

Onsdag 26. oktober 2022.

Kontaktpersoner

Hvis du har spørgsmål til din tilmelding, bedes du kontakte kursussekretær Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk
Har du spørgsmål til selv arrangementet, skal du kontakte regionsformand Anna-Marie Laustsen, aml@etf.dk

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.