Region Midt-Nord: Kernefaglige vitaminer- til ergoterapeuter ansat i kommunalt regi

Netværket "Ergoterapeuter i Hjørring Kommune" og Ergoterapeutforeningen inviterer hermed alle interesserede ergoterapeuter i Vendsyssel til fyraftensmøde med opdatering på viden og teori, som tegner vores kernefaglighed nu og fremadrettet; og vi sætter spot på, hvordan dette kan bruges i vores egen daglige praksis. Vi har inviteret Inge Lange, Lektor på University College Nordjylland, som oplægsholder og hun vil føre os igennem programmet.
Tirsdag 21. maj 2019
16.00
Hjørring Sundhedscenter
Bistrupvej 3
9800 Hjørring

Indhold

Det kan være en udfordring i den travle hverdag at holde sig opdateret på, hvad der sker af udvikling og nye tendenser i ergoterapifaget. Derfor inviterer vi til en opdatering af, hvad der vidensmæssigt rører på sig og hvad der kendetegner vores fag lige nu og ind i fremtiden, samt hvordan vi kan arbejde med at koble ergoterapeutisk teori til vores egen daglige praksis. Fyraftensmødet vil rette sig mod den ergoterapeutiske kerne, nye tendenser i vores fag og hvad det betyder for vores professionsidentitet og daglige praksis.

Du kan glæde dig til et spændende fyraftensmøde, hvor også dine egne erfaringer fra praksis vil blive bragt i spil gennem såvel øvelser som fælles drøftelser. Du vil gå hjem med inspiration til, hvordan du kan arbejde mere med den kernefaglige viden i din hverdag.    

Målgruppe

Kommunalt ansatte med en basisuddannelse som ergoterapeut. Arrangementet henvender sig også til udviklingskonsulenter, ledere og andre jobprofiler – blot din basisuddannelse er ergoterapeut.

Alle medlemmer af Ergoterapeutforeningen kan deltage.

Er du ergoterapeut er det et krav du er medlem af Ergoterapeutforeningen.

Tidspunkt

21. maj 2019 kl. 16.00 - 18.30

Max antal deltagere

Først til mølle-princip.

Pris

Gratis.

Forplejning

Ergoterapeutforeningen byder på lidt spiseligt undervejs i arrangementet.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til din tilmelding skal du tage kontakt til Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk

Har du spørgsmål til selv arrangementet skal du kontakte Lisbeth Krabbe Nielsen, lkn@etf.dk eller Lone Bredal Jessen, lone.bredal.jessen@hjoerring.dk