Region Midt-Nord - Hvad ER GO TERAPI i Sundhed og Omsorgsområdet 2023

Mennesker og muligheder i et Sundhedsvæsen, der har nogle udfordringer lige nu. Ergoterapeuter ansættes i nye typer af stillinger. Det giver nye muligheder, men også udfordringer i forhold til ergoterapi fagligheden.
Tirsdag 21. marts 2023
15.00
Salen, Lindevænget
Søren Møllersgade 49
8900 Randers C

 

Hvad ER GO TERAPI på Sundhed og Omsorgsområdet 2023?

Mennesker og muligheder i et Sundhedsvæsen, der har nogle udfordringer lige nu. Ergoterapeuter ansættes i nye typer af stillinger. Det giver nye muligheder, men også udfordringer i forhold til ergoterapi fagligheden. Dette fyraftensmøde vil omhandle følgende spørgsmål.

Hvad er ergoterapi? 

Hvad er ikke ergoterapi?

Hvad er det vi kan – og hvad er det for ”noget andet” der sker, når vi er med i en personalegruppe?

Nyuddannede ergoterapeuter i pleje - ”svingdørsstillinger”?

Alene-ergoterapeut – hvor meget ergoterapeut er jeg der – eller hvordan er jeg det?

Ledelsesperspektiver: ADL: at klæde ledere på, hvordan gør vi det?

Det faglige ansvar - At være sin egen faglige lede?

Har du spørgsmål, dilemmaer eller lignende du gerne vil have berørt, så send en mail til karina@ergoterapi.nu

Oplægsholder er privatpraktiserende ergoterapeut Karina Olsen

Karina har været kommunal ansat ergoterapeut i 2 kommuner, bl.a. med opstart af ergoterapi i nybyggeri med implementering af velfærdsteknologi, samt har haft Emma Winther som leder. Emma har været med i ledelseskommissionen og værdighedspuljen. Karina kommer nu som privatpraktiserende ergoterapeut også på plejecentre til sparring og genoptræning.

Tid og sted

21. marts 2023 kl. 15.00- 18.00.

Salen, Linevænget,
Søren Møllers Gade 49,
8900 Randers

Målgruppe

Arrangementet er for medlemmer af ergoterapeutforeningen.

Pris

Gratis.

Tilmeldingsfrist

16. marts 2023 efter først til mølle princippet.

Forplejning

Der vil blive serveret kaffe og the, samt sandwich og vand.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til din tilmelding skal du tage kontakt til Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk
Har du spørgsmål til selv arrangementet skal du kontakte Elisabeth Sørensen, Elisabeth.sorensen@randers.dk eller på mobilnr. 20533139.

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.