Region Midt-Nord - Formøde til repræsentantskabet 22

Kom og mød de ergoterapeuter, der er valgt til at deltage på Etfs Repræsentantskab 19. - 20. november 2022. Det er medlemsdemokrati i praksis. Med dine spørgsmål, din undren og dine holdninger er du med til at klæde de valgte repræsentanter bedre på.
Torsdag 3. november 2022
17.30
Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Søndersøparken 11
8800 Viborg

 

Etfs Repræsentantskab er den højeste myndighed og tager beslutning om en række vigtige emner og forhold, som bliver gældende for de næste 3 år.

  • Repræsentantskabet lægger linjen for Etfs fremadrettede arbejde, og beslutter hvilke politiske fokusområder (indsatsområder), vi skal have i de kommende 3 år.
  • Repræsentantskabet træffer også beslutninger omkring Etfs økonomi. Hvad skal kontingentet være? Hvilke prioriteringer skal budgetterne afspejle? Hvilket honorar skal Etfs valgte have?
  • Repræsentantskabet skal også tage stilling til forslag til ændringer af Etfs vedtægter og mange andre ting.

Repræsentanterne har brug for dialogen med dig. Hvad synes du er vigtigt, og hvordan synes du, vi skal prioritere?

Du kan løbende læse mere om Repræsentantskabet på www.etf.dk

  • Fredag 23. september bliver bla. Hovedbestyrelsens beretning for de sidste 3 år, regnskab og rammebudget samt forslag til nye politiske fokusområder offentliggjort

Fredag 21. oktober 2022 er alle indkomne forslag offentliggjort.

Vi håber, at mange medlemmer vil deltage i den demokratiske proces

Efter tilmeldingsfristens udløb vil du få en mail med regionsbestyrelsens forslag til program og deltagerliste.

Tid og sted

Torsdag den 3. november 2022 kl. 17.30 - 20.00.

Vestdansk center for rygmarvsskadede
Søndersøparken 11
8800 Viborg

Målgruppe

Alle medlemmer.

Pris

Mødet er gratis, men af hensyn til forplejning vil vi gerne vide hvor mange der kommer.

Forplejning

Der vil blive serveret en let forplejning.

Tilmeldingsfrist

Mandag den 31. oktober 2022 efter først-til-mølle-princip.

Dataforordningen

Under formødet vil der blive taget stemningsbilleder til sociale medier og hjemmesiden. Der vil naturligvis ikke blive offentliggjort billeder med krænkende indhold, og det er altid muligt at bede os om at tage specifikke billeder af de sociale medier og/eller hjemmesiden.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til din tilmelding skal du tage kontakt til Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk
Har du spørgsmål til selv arrangementet skal du kontakte regionsformand Maj Britt Middelhede Olsen, mbmo@etf.dk

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.