OBS OBS AFHOLDES VIRTUELT - Region Midt-Nord: Ergoterapiens dag 2020

Kom og vær med til at fejre Ergoterapiens dag. I år sætter vi fokus på udviklingen af faget - som er en del af vores fokusområder 2020-2022. Kom og hør hvordan man kan gribe forskning og udvikling an på forskellige niveauer. Vi har inviteret tre ergoterapeuter, der på hver deres måde er med til at udvikle faget.
Tirsdag 27. oktober 2020
16.30

 

Program

 

Kl. 16.30 Velkommen.

Kl. 16.35 Oplægsholder Nete Deela Rauhe Harreby
Uddannet ergoterapeut i 2004. 2019 opstartet som instruktør Kandidat på uddannelse
"Håndtering af øvre dysfagi".
Arbejder med udviklingsprojekter i Aalborg Kommunes Træningsenhed, Øst og udfører træningsopgaver indenfor ergoterapi.
Ejer og stifter af virksomheden ergoterapien.dk, privatpraktiserende ergoterapeut

Kl. 17.00 Pause.

Kl.17.05 Oplægsholder Maria Biehl Gustafson
Uddannet Ergoterapeut i 2003 og Sundhedsfaglig Kandidat i 2016.
Arbejder som klinisk specialist i ergoterapi på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.
Har tidligere arbejdet på Hammel Neurocenter som ergoterapeut, i kommunen som trænende ergoterapeut, på VIA som underviser.

Kl. 17.30 Pause.

Kl. 17.45 Oplægsholder Vita Hagelskjær
Uddannet ergoterapeut i 1992. Kandidat i Socialt Arbejde i 2013. Ph.d. studerende ved Syddansk Universitet, Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi (FiA) siden januar 2019. Er som ph.d. studerende tilknyttet forskningsprogrammet ’En bedre hverdag’, og gennemfører evalueringen af en kompleks ergoterapeutisk intervention (ABLE), som har til formål at forbedre ADL evnen hos mennesker, der lever med kroniske tilstande. Evalueringen gennemføres i samarbejde med Herning Kommune og Ergo- og Fysioterapiafdelingen i Hospitalsenheden Vest.

Kl. 18.15 Uddeling af Protac legat.

Kl. 18.30 Tak for i dag.

 

Målgruppe

Alle medlemmer i Region Midt-Nord.

 

Sted

Afholdes virtuelt.

 

Tidspunkt

Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 16.30 - 18.30.

 

Pris

Gratis for medlemmer.

 

Tilmeldingsfrist

Lørdag den 24. oktober 2020 efter først til mølle princip.

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan du kontakte kursussekretær Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk.

Har du spørgsmål til temadagen, skal du kontakte regionsformand Maj Britt Middelhede Olsen, mbmo@etf.dk

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.