Region Midt-Nord: Bliv klogere på ergoterapeutiske teorier og begrebsmodeller? Aktivitetsvidenskab Virtuel oplæg v Jeanette Baagø, lektor VIA Aarhus

Aktivitetsvidenskab eller Occupational Science er en forskningsdisciplin, som vokser mere og mere ind i vores fag, ergoterapi. Det bidrager til, at vi kan holde et stærkt fokus på aktivitet som vores genstandsfelt. Aktivitetsvidenskab er et forskningsområde, som bidrager med viden om menneskelig aktivitet og relationen mellem aktivitet og sundhed. Undervisningen vil have sin opmærksomhed rettet mod centrale begreber fra aktivitetsvidenskaben, herunder fx aktivitetsbalance og aktivitetsmønstre.
Torsdag 24. november 2022
18.00

 

Tid og Sted

Torsdag den 24. november 2022 kl. 18.00 - 20.30.

Oplægget afholdes virtuelt. 
Link til Teams sendes ud dagen før.

Målgruppe

Alle medlemmer.

Deltagerantal

Der kan være 100 deltagere og tilmelding er efter først til mølle princip.

Pris

Gratis.

Tilmeldingsfrist

Mandag den 21. november 2022.

Når du er tilmeldt arrangementet, får du en bekræftelse på, at din tilmelding er registreret. Er arrangementet overtegnet, får du besked om, at du er på venteliste.Efter tilmeldingsfristens udløb får du en mail med yderligere oplysninger.
Du kan altid tjekke, hvad du er tilmeldt på 'mit etf

Dataforordningen

Under temaaftenen vil der blive taget stemningsbilleder til sociale medier og hjemmesiden. Der vil naturligvis ikke blive offentliggjort billeder med krænkende indhold, og det er altid muligt at bede os om at tage specifikke billeder af de sociale medier og/eller hjemmesiden.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til din tilmelding skal du tage kontakt til Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk
Har du spørgsmål til selv arrangementet skal du kontakte regionsformand Maj Britt Middelhede Olsen, mbmo@etf.dk

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.