Region Øst - Temamøde for ergoterapeuter på plejehjem og døgninstitutioner

Temamøde med ergoterapeuterne Lise Nevstrup Andersen, natur- og haveterapeut og Mette Søndergaard, underviser og konsulent inden for demens- og ældreområdet.
Mandag 11. september 2017
09.30
Quality Hotel Høje Tåstrup
Carl Gustavsgade 1
2630 Taastrup

 

Baggrund

I Region Øst ved vi fra vores medlemmer, der er ansat på plejehjem og døgninstitutioner, at specielt forholdsvis nyuddannede ergoterapeuter kan have problemer med at komme til at udføre egentlig ergoterapi.

Formålet

At ergoterapeuter, ansat på plejehjem og døgninstitutioner, får viden og eksempler på muligheder om:

 • Hvordan man kan fremme borgernes aktive deltagelse ved at bruge hverdagens aktiviteter og gøremål på plejehjem og døgninstitutioner
 • Hvordan man kan indrette plejehjem og døgninstitutioner, så der inviteres til større aktivitet og deltagelse af borgerne
 • Hvordan ergoterapeuter i samarbejde med plejen og de øvrige ansatte kan fremme borgernes aktive deltagelse i hverdagen
 • Hvordan ergoterapeuter kan danne netværk for at støtte hinanden og udvikle ergoterapi på plejehjem og døgninstitutioner

 

Pris og forplejning

300 kr., der opkræves efter temadagen.

Der er fuld forplejning på dagen. Skriv til aamm@etf.dk, hvis du har behov for særlig forplejning.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Der er plads til 30 deltagere.

Dagsorden og tidsplan

 • 09.30 – 10.00 Indskrivning med kaffe/the og brød
 • 10.00 – 10.10 Velkomst
 • 10.10 – 12.15 Indlæg ved ergoterapeut Lise Nevstrup Andersen, natur- og haveterapeut , Master in Nature, Health and Garden, og ergoterapeut Mette Søndergård, underviser og konsulent indenfor demens- og ældreområdet, ud fra deres erfaringer:
  • Hvordan bringer man aktiviteter/aktivitetsperspektivet ind i den ergoterapeutiske praksis
  • Hvordan kan man i hverdagen på plejehjem og døgninstitutioner finde og bruge aktiviteter, som er betydningsfulde for borgerne, og som kan give liv til institutionen og samarbejdet omkring borgeren
  • (Hvert indlæg varer 45 minutter, og der vil være mulighed for spørgsmål og diskussioner i 15 minutter efter hvert indlæg)
 • 12.15 – 13.00 Frokost
 • 13.00 – 13.45 Gruppearbejde: Med udgangspunkt i de to indlæg diskuterer grupperne følgende:
  • Hvordan kan vi bringe aktiviteter og aktivitetsperspektivet ind i vores praksis?
  • Hvilke betydningsfulde aktiviteter kan vi bruge i forhold til vores borgere?
  • Hvordan kan vi udvikle og implementere nye aktiviteter i vores praksis?
  • Hvordan kan vi styrke samarbejdet med de øvrige ansatte, så der kommer mere liv og aktivitet i institutionen?
 • 13.45 – 14.00 Pause, the og kaffe
 • 14.00 – 14.45 Gruppearbejde ud fra følgende:
  • Ideer til ændret indretning på egen arbejdsplads, som kan fremme borgerens aktive deltagelse i hverdagslivet på institutionen
  • Hvordan kan vi dokumentere betydningen af arbejdet med borgerens betydningsfulde aktiviteter overfor borgeren, det øverste ledelsesniveau og det politiske niveau?
  • Ideer til hvordan vi kan danne netværk blandt ergoterapeuter ansat på plejehjem/døgninstitutioner.
 • 14.45 – 15.45 Fælles drøftelse af resultaterne fra gruppearbejdet. Denne drøftelse samt gruppernes referater vil danne grundlag for det samlede referat fra temadagen. Referatet vil blive sendt ud til alle deltagere i temamødet.
 • 15.45 – 16.00 Afslutning og evaluering af temadagen.

Du skal være medlem af Ergoterapeutforeningen for at deltage.

Se hele indbydelsen her.