Region Øst - Fyraftensmøde - Krydspres på Myndighedsområdet

Ergoterapeutforeningen Region Øst Nu sker der omsider noget! Særligt for dig i Myndighedsfunktion
Onsdag 10. april 2019
16.00
Quality Hotel Høje Taastrup
Carl Gustavsgade 1
2630 Taastrup

Baggrund

I flere år har Regionsbestyrelsen haft et arrangement for medlemmer i myndighedsfunktioner på ”to do” listen. Regionsbestyrelsesmedlemmer, der er sagsbehandlerergoterapeuter og visitatorer har fortalt om et stigende arbejdspres og personaleflugt. Dertil kommer desværre ofte et udækket behov for anerkendende ledelse og godt tværfagligt samarbejde.

Formålet

Professor ved Århus Universitet Lotte Bøgh Andersen holder et oplæg, som har til formål, at du kan sætte din hverdagssituation ind i en større samfundsmæssig kontekst. Oplægget har tidligere med god effekt været præsenteret for jyske ergoterapeuter. Temaer er bl.a.:

  • Hvad vil det sige at være professionel?
  • Hvilke styringsparadigmer er i spil?
  • Faglig ledelse – af fagprofessionelle
  • Motivationsformerne og deres relevans
  • Hvordan undgår man, at styring fortrænger motivationen?

Se hele indbydelsen her (åbner i nyt vindue).

Efter oplæg og debat vil der være mulighed for middag og mere networking. Deltagelse i middagen kræver særskilt tilmelding.

Målgruppe og tilmelding for fysioterapeuter

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der gerne må invitere deres fysioterapeut-kolleger med. Mødet er for ergoterapeuter, der arbejder på myndighedsområdet, - f.eks. bevilling af hjælpemidler, hjemmehjælp og træning.

Fysioterapeuter skal tilmelde sig via en mail til kj@etf.dk med oplysninger om navn og titel, hvem du er gæst til og om du deltager i middagen. Desuden en mailadresse af hensyn til tilsendelse af deltagerliste.

Program

  • Kaffe m.m. fra kl. 16:00.
  • Fyraftensmøde kl. 16:45 - 18:45.
  • Middag kl. 18:45 - ca. 20:00.

Har du behov for særlig forplejning p.g.a. allergi, du er vegetar/veganer eller andet, skal du kontakte Quality Hotel.

Pris

Det er gratis at deltage i fyraftensmøde og den efterfølgende middag.

Tilmelding 

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Max.antal

Der er plads til 20-30 deltagere.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til din tilmelding skal du tage kontakt til Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk

Har du spørgsmål til selve arrangementet skal du kontakte Åse Munk Mortensen, aamm@etf.dk