AFLYST - Region Øst - Betydningen af forskning og videreuddannelse. Hvor er ergoterapi på vej hen?

Professor og forskningsleder Karen la Cour og associeret professor og uddannelsesleder Jeanette Reffstrup Christensen, begge fra Syddansk Universitet, holder oplæg om forskning og videreuddannelse. I en efterfølgende paneldebat med oplægsholderne vil lektor Henrik Kruse-Hansen, Københavns Professionshøjskole bidrage i forhold til grunduddannelsen, og udviklingsergoterapeut Kate Allen Christensen bidrage med afsæt i klinisk praksis. Temamødet forsøger at give et svar på: Hvordan bidrager videreuddannelse og forskning til at kvalificere den ergoterapifaglige praksis?
Tirsdag 8. november 2022
16.00
Københavns Professionshøjskole, Lokale D051, Campus Rådmandsmarken
Sigurdsgade 26
2200 København N

 

Ergoterapeutprofessionen har, igennem akademiseringen af faget, opnået en markant opkvalificering. Igennem videreuddannelsen og forskningen er der sket et kvalitativt løft af kompetencer, som har ført til ny viden og ændret praksis. Temamødet belyser på den ene side udviklingen fra et forskningsinitiativ til en kandidatuddannelse og en forskningsenhed, samt uddannelsens og forskningens fokus på forskellige ergoterapifaglige specialer, og fremadrettede perspektiver for nye utraditionelle samt uberørte indsatsområder. På den anden side belyser temamødet den udvikling, der sker i praksis på grundlag af den forskning og udvikling, der bliver gennemført. Temamødet vil desuden belyse følgende spørgsmål: 
Hvilken betydning har kandidatuddannelsen og erhvervskandidaten på fagets udvikling? Hvilke områder af ergoterapiprofessionen er der især fokus på i de projekter, de studerende vælger at arbejde med? Er der ergoterapifaglige specialer, der har behov for at blive videreudviklet? Hvilke aktivitetsfremmende og borgernære indsatser er der blevet sat fokus på i forskningen? Hvordan anvender ergoterapeuter i praksis resultaterne fra videreuddannelsen? Hvilke områder af praksis bliver påvirket af videreuddannelsen på SDU i Odense? Hvor bringer forskningsprojekter ergoterapi hen - nu og i fremtiden? Er der tid og mulighed for at udføre forskningsbaserede projekter i praksis? 

Målgruppe

Studerende, undervisere, ergoterapeuter fra praksis og seniorer. 

Paneldeltagere

Oplægsholderne, Henrik Kruse-Hansen fra Ergoterapeutuddannelsen og Kate Allen Christensen fra Rigshospitalet drøfter forskningens betydning for ergoterapeutiske specialeområder.

Hvorfor dette møde? Ergoterapeutprofessionen har udviklet sig markant siden uddannelsen blev etableret i 1938. Ikke mindst har Strukturreformen den 1.1. 2007 påvirket ergoterapeuters ansættelsesområder og jobfunktioner gennem omstruktureringer af både den primære og sekundære sundhedssektor. Forandringerne, både strukturelle og lovgivningsmæssige, skal imødekomme udfordringerne fra en ændret befolkningssammensætning med flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder. Denne udvikling udfordrer ergoterapeuters faglige kompetencer og sætter ergoterapifaglig praksis under pres. 

Seniorklub Øst har været arnestedet for tilblivelsen af en række temamøder, hvor oplægsholdere vil give et bud på nuværende og fremtidige udfordringer indenfor udvalgte ergoterapifaglige områder

Praktiske forhold

Mødet er tilgængeligt for alle medlemmer af Ergoterapeutforeningen samt for ergoterapeutstuderende. Deltagelse er gratis. Der vil blive serveret kildevand og kaffe/the. 

Tid og sted

8. november 2022 kl. 16.00 - 18.30.

Københavns Professionshøjskole, Lokale D051,
Campus Rådmandsmarken,
Sigurdsgade 26,
2200 København N. 

Tilmeldingfrist

25. oktober 2022.

Seniormedlemmer og studerende kan tilmelde sig direkte til Åse Munk Mortensen på aase_mortensen@hotmail.com 

Øvrige medlemmer af Ergoterapeutforeningen skal tilmelde sig via linket 

Kontaktperson

Har du spørgsmål til din tilmelding skal du tage kontakt til Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk
Har du spørgsmål til selve arrangementet skal du kontakte Åse Munk Mortensen, aase_mortensen@hotmail.com

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.