Region Øst - 3. Temaaften: "De canadiske ergoterapimodeller og redskab"

Dette er 3. temaaften i en temarække på 3. I Region Øst er vi glade for at kunne tilbyde medlemmerne denne række af Tema-aftener i samarbejde med Ergoterapeutuddannelsen og Sundhed, Social og Beskæftigelse Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole
Tirsdag 25. maj 2021
16.00

 

Indhold

Temaforløbet henvender sig til ergoterapeuter, som brænder for at få en opdatering af de ergoterapeutiske kernebegreber. Du er velkommen til at tage din leder med.

Der er sket meget indenfor vores fag de seneste år, og på tema- forløbet får du nu muligheden for at blive opdateret.

Her sættes ergoterapi og ergoterapeutiske kernebegreber på dagsordenen. Der vil være fokus på det ergoterapeutiske paradigme, aktivitetsvidenskab, samt ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdsprocesmodeller og undersøgelsesredskaber.

 

Du vil få stort udbytte ud af at deltage i alle 3 temaaftener, men det er også muligt kun at deltage en eller to gange.

 

Temarækken

1. temaaften tirsdag den 13. april 2021:

Det ergoterapeutiske paradigme og aktivitetsvidenskab

 

Udviklingen af

 • Det ergoterapeutiske paradigme
 • Aktivitetsbaserede og aktivitetsfokuserede interventioner – virker de?

Samt indføring i kernebegreber inden for aktivitetvidenskab, herunder begreber som doing, being, belonging, og becoming.

 

Oplægsholder: Anette Enemark Larsen Lektor, Ph.d., ved Ergoterapeutuddannelsen KP

 

Tilmelding til den (13. april) tryk her

 

2. temaaften tirsdag den 4. maj 2021:

Powerful Practice

 

Den nye udgave at OTIPM.Her under en gennem gang af:

 • Begrebsmodel
 • Arbejdsprocesmodel
 • Interventionsmodeller

 

Oplægsholder: Lone Decker Lektor, M.Ed., Specialeegoterapeut Psykiatri ved Ergoterapeutuddannelsen KP

 

Tilmelding til den (4. maj) tryk her

 

3. temaaften tirsdag den 25. maj 2021

De canadiske ergoterapimodeller og redskab

 

Brugen af de canadiske modeller og redskaber i dansk praksis.

Her under en gennemgang af

 • CMOP-E
 • CPPF
 • CMCE

 

Oplægsholder: Anette Enemark Larsen Lektor, Ph.d. ved Ergoterapeutuddannelsen KP

 

Tilmelding til den (25. maj) tryk her

 

Målgruppe 

Målgruppen er ergoterapeuter, som brænder for at få en opdatering af de ergoterapeutiske kernebegreber samt ledere, der er ledere for ergoterapeuter.

Du vil få størst udbytte ud af at deltage i alle 3 temadage, men det er også muligt kun at deltage en eller to gange.

BEMÆRK - Du tilmelder dig separat til hver enkelt temadag.

 

Tid og sted

Tirsdag den 25. maj 2021 kl. 16.00 - 19.00.

Ved digital afholdelse via ZOOM (Når du er tilmeldt, vil du dagen før arrangementet modtage et personligt link).

Ved fysisk fremmøde:

Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N.

Information om lokale fremgår af informationstavler ved indgangen.

 

Pris

Gratis for ETF´s medlemmer.

Er du leder for en ergoterapeut men ikke er medlem af ergoterapeutforeningen er prisen kr. 250,00.

Tilmelding for ikke-medlemmer

Hvis du ikke er medlem af Ergoterapeutforeningen, skal du skrive en mail til amj@etf.dk med oplysning om:

 • Navn på kurset (Region Øst - 3. Temaaften: "De canadiske ergoterapimodeller og redskab" den 25. maj 2021).
 • Dit navn, adresse og E-mail
 • Hvis arbejdsgiver betaler (det er IKKE nok med kun EAN):
  • Oplys betalers navn og adresse
  • CVR.nr.
  • EAN.nr.
  • Evt. ref. (Vigtigt i Kbh. kommune)

Hvis du selv betaler, sendes faktura til din mail (oplys din mailadresse).
 

Tilmelding efter ”Først-til-mølle-princippet”.

 

Tilmeldingfrist

Torsdag den 19. maj 2021 (efter først til mølle-princippet).

Ved digital afvikling, vil du modtage en mail med link til arrangementet dagen før.

Ved fysisk afvikling, vil du modtage mail med detaljeret program umiddelbart forud for.

Ved digital afholdelse via ZOOM.

Ved fysisk fremmøde:

Københavns Professionshøjskole

Sigurdsgade 26, 2200 København N.

Information om lokale fremgår af informationstavler ved indgangen.

 

Max.antal

50 ved digital afvikling.
30 ved fysisk afvikling.

 

Kontaktperson

Har du spørgsmål til din tilmelding skal du tage kontakt til Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk
Har du spørgsmål til selve arrangementet skal du kontakte Rikke Uldum Abrahamsen, rua@etf.dk

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.