Region Øst 1. REP forberedende møde

Alle regionens medlemmer kan deltage på formødet til REP19 og give udtryk for deres synspunkter. Alle har mulighed for at stille forslag til Repræsentantskabet. Mødet vil have fokus på REPmaterialet og de forslag der indgår heri, og evt. nye forslag. Lotte Lagoni og Tina Nør Langager deltager.
Tirsdag 1. oktober 2019
16.30
Quality Hotel Høje Taastrup
Carl Gustavsgade 1
2630 Taastrup

 

Indhold

Repræsentantskabet i Ergoterapeutforeningen træffer vigtige afgørelser. Derfor vil formøderne henholdsvis den 1. oktober og 4. november give dig de bedste forudsætninger for at bidrage med dine holdninger og dine valg, når der skal diskuteres og træffes beslutninger. Alle medlemmer kan på formøderne til REP give udtryk for deres synspunkter. Det er vigtigt, at vi som deltagere i Repræsentantskabet lytter.

Formødet den 1.10. vil have fokus på:

1.Det udsendte materiale og de forslag der indgår heri.

2. Hvilke yderligere forslag skal evt. formuleres til Repræsentantskabet.

3. Etfs Økonomi, herunder budget og kontingenter

Alle medlemmer har mulighed for at stille forslag til Repræsentantskabet, men chancen for at forslagene bliver vedtaget stiger jo flere der på forhånd er enige om dem. Derfor kan det være smart at teste eventuelle forslag på formøderne.

 

Du kan se invitationen her.

 

Praktisk vedr. mødet den 1. oktober:

Sted

Quality Hotel Taastrup,
Carl Gustavs Gade 1
2630 Taastrup

Hotellet ligger 250 m fra Høje Taastrup Station, men hvis du kommer i bil, er der gratis parkering på hotellets P plads på hjørnet af Blekinge Boulevard og Carl Gustavs gade. Henvend dig i Receptionen for at få en P-tilladelse.

 

Varighed 

Mødet starter 16.30, men kom gerne før og nyd forplejningen.

Mødet slutter ca. 18.30. Hvis du ikke skal skynde dig hjem, så går vi hen og spiser på en nært beliggende restaurant, hvor vi kan fortsætte debatten i mere uformelle rammer.

Bemærk at der er særskilt tilmelding til spisningen efter mødet.

 

Målgruppe

Alle regionens medlemmer.

 

Pris

Gratis.

 

Tilmeldingsfrist

19. september 2019 kl. 23.59.

 

Forplejning

Kaffe, the, kildevand, softice, popkorn, nøddemix og frisk frugt.

Bemærk at der er særskilt tilmelding til spisningen på en nært beliggende restaurant efter mødet.

Har du særlige behov for forplejning, f.eks. vegetarmad, skal du sende en mail inden tilmeldingsfristens udløb til Åse Munk Mortensen, aamm@etf.dk.

 

Kontaktperson

Har du spørgsmål til selve arrangementet, skal du kontakte regionsformand Åse Munk Mortensen, aamm@etf.dk.

Hvis du har spørgsmål til din tilmelding, bedes du kontakte kursussekretær Anette Meulengracht-Jensen  på amj@etf.dk.
 

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.