Perspektiver på professionelle samarbejdsrelationer

BEMÆRK! TILMELDINGSFRISTEN ER ÆNDRET FRA 16.9. TIL 13.9.2018 !! Tillidsvalgte navigerer blandt mange aktører, relationer og forskellige interesser. Dette kursus tager udgangspunkt i det systemiske perspektiv og belyser, hvordan kommunikation, sprog og fortællinger skaber forståelser af virkeligheden på arbejdspladsen. Du får redskaber til at navigere både på og uden for formelle møder - med særligt fokus på relationerne på øverste eller næstøverste niveau i MED/SU-systemet. Kurset er særligt målrettet til FTR, TR og AMiR på de to øverste niveauer i MED/SU, og bliver holdt i fællesskab af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Tirsdag 30. oktober 2018
10.00
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C

 

Hvad handler kurset om

Med særligt fokus på den tillidsvalgtes samarbejdsrelationer på de to øverste niveauer i MED/SU: 

Indhold

 • Forskellige kommunikationsformer og deres betydning for at kunne skabe resultater og relationer
 • Træning i at omforme besværlige udsagn og få kommunikationen tilbage på sporet
 • Forskelle mellem individfokuserede og relationsfokuserede tilgange til forandringer og problem-og opgaveløsning
 • Den tillidsvalgtes arbejde med forskellige roller og relationer (privatperson, fagperson og organisationsmedlem)
 • Fortællingers betydning for positionering af andre og en selv og dermed for egne handlemuligheder
 • Hvordan små detaljer i sproget påvirker begivenhederne – ofte uden, at man når at opdage det
 • Brugen af forskellige kritikformer til at understøtte den tillidsvalgtes legitime indflydelse

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, makkersparring og drøftelser, hvor du får lejlighed til at koble til dine egne erfaringer og udfordringer som tillidsvalgt på øverste eller næstøverste niveau i MED/SU.

Efter kurset

 • Vil du have et større repertoire af kommunikationsfærdigheder
 • Har du fået større opmærksomhed på, hvilke grundlæggende antagelser om individ og relationer der gemmer sig i hverdagens kommunikation på arbejdspladsen
 • Vil du blive hurtigere til at opdage, hvordan ord, spørgsmål og historier positionerer dig og andre på mere eller mindre hensigtsmæssige måder
 • Vil du have fået en større viden om og flere redskaber til at styrke din legitime indflydelse som tillidsvalgt

 

Din forberedelse

Du skal være indstillet på at skulle forberede dig forud for kurset.

Du får nærmere besked om det, når du modtager mail med praktiske oplysninger om kurset, program mv.    

 

Målgruppe

 • FTR
 • TR
 • AMiR

 

Forudsætninger for at deltage

Du skal have en plads på øverste eller næstøverste niveau i MED/SU-systemet.

FTR og TR

 • Du skal have gennemført hele TR-grunduddannelsen.

AMiR

 • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og have minimum ½ års erfaring som AMiR.
 • Du skal være medlem af Etf.

 

Varighed

2 dages internatkursus med overnatning betalt af Etf fra 30. - 31. oktober 2018.

Hvad er et internatkursus

Det betyder, at du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem dagene.

 

Pris

Kurset er gratis.

 

Udgifter i.f.m med kurset

FTR og TR 

 • Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

AMiR

 • Etf dækker udgifter til transport. Der gives ingen lønrefusion fra Etf.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser

 

Deltagerantal

Min. 15 – max. 30 i alt.

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

 

Underviser

Gitte Haslebo, erhvervspsykolog fra konsulentfirmaet Haslebo & Partnere.

 

Kursusleder

Chefkonsulent Merete Lauesen, Ergoterapeutforeningen og organisationskonsulent Karen Fischer-Nielsen, Danske Fysioterapeuter.

 

Program

Du får program, praktiske oplysninger mv.  tilsendt pr. mail ca. 4 uger før kurset.

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål om tilmelding, kontakt sekretær Karina Jeppesen, kj@etf.dk, dir.tlf. 53 36 49 43.

Spørgsmål til forudsætninger og kursets indhold, kontakt chefkonsulent Merete Lauesen, ML@etf.dk, dir.tlf. 53 36 49 34.

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.