Personlig power - 2022

Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Kurset er for tillidsrepræsentanten, der gerne vil have bedre gennemslagskraft og overvinde begrænsninger i forhold til sig selv eller sit arbejde.
Onsdag 16. november 2022
10.00
Haraldskær Signatur Hotel & Konference
Skibetvej 140
7100 Vejle

 

Formål

Som tillidsrepræsentant - såvel som i andre sammenhænge på arbejdspladsen og i hjemme-/privatlivet - er der stor sandsynlighed for at komme til at stå i situationer, hvor man skal opbyde al sin energi og overvinde personlige barrierer for med handlekraft at kunne gå aktivt og konstruktivt ind i en konfrontation med henblik på at opnå resultater.

Erfaringen siger, at vi alle besidder skjulte ressourcer, og at en indre såvel som ydre modstand kan overvindes gennem bevidst kortlægning og udnyttelse af det personlige potentiale i en problemløsningssituation.

 

Indhold

Uden hverken at være terapeutisk eller at gå i dybden med psykologiske teorier vil kurset præsentere værktøjer til brug for den enkelte deltager indenfor området:

 • Personlig gennemslagskraft
 • Aflæsning af eget og andres energiniveau
 • Ansvarlighed

Kurset byder derudover på teknikker til kortlægning af det personlige potentiale, til opstilling af målsætninger, og til at “læse” den følelsesmæssige temperatur i et samarbejde.

 

Form

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg/samtaleforelæsning, dialog og praktiske øvelser – individuelt og i grupper.

 

Målgruppe

Etf tilbyder kurset til: 

 • Tillidsvalgte, ansat i staten: 
  • TR og TR for flere faggrupper
  • TR-suppleant for flere faggrupper, hvor TR er fra en anden faggruppe
  • FTR og FTR-suppleanter
 • FTR og FTR-suppleanter, ansat i en kommune eller region

På kurset møder du TR-kolleger fra andre AC-organisationer som f.eks Dansk Psykolog Forening, Yngre Læger og Dansk Magisterforening.

Deltagerantal max. 18

 

Forudsætninger for at deltage

Du skal have gennemført Etf's TR-grunduddannelse. 

 

Varighed

Et 2-dages internatkursus med overnatning betalt af Ergoterapeutforeningen, som afholdes fra den 16.-17. november 2022. 

 

Udgifter i forbindelse med kurset

Kurset er gratis for dig.

Etf betaler et deltagerbebyr på kr. 7.500 til AC. Etf dækker evt. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt transport. 

Har du problemer med at nå frem til kursusstart på grund af kursusstedets beliggenhed i forhold til din bopæl, kan du kontakte sekretær Lone Petersen i Etf på tlf. 5336 4936 - i god tid - med henblik på at få en overnatning på kursusstedet inden kursusstart. 

Husk at spørge din leder om tjenestefri med løn, inden du tilmelder dig. 

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

AC:
Din tilmelding er bindende, når du har fået en plads. 
Afbestilling vil typisk ikke kunne ske uden betydelige udgifter for din organisation og vil derfor betyde færre midler til andre kurser for dig og dine TR-kolleger. 

 

Tilmeldingsfrist 27. januar 2022 kl. 12

Du tilmelder dig kurset gennem Etf.

Fristen for tilmelding til Etf, er den 27. januar 2022 kl. 12.

Opfylder du forudsætningerne for at deltage, godkender Etf din tilmelding og sender den videre til AC.

Har du tilmeldt dig flere overbygningskurser, skal du angive din prioritering af kurserne, i fald du ikke kan få alle kurser.

 

Prioritering 

Modtager Etf flere tilmeldinger end den økonomiske ramme tillader, prioriteres der blandt tilmeldingerne. 

FTR prioriteres før FTR-suppleanter.

Dernæst prioriteres tilmeldingerne ud fra en samlet vurdering og på baggrund af: 

 • Begrundelse/motivation for ansøgning
 • Antal AC-kurser, den tillidsvalgte har tilmeldt sig
 • Afspejler medlemssammensætningen i Etf

Inden du tilmelder dig, er det vigtigt, at du ved, om du kan få tjenestefri med løn for at kunne deltage på kurset.

 

Hvornår ved du, om du har fået en plads på kurset?

Når du har tilmeldt dig kurset, modtager du straks efter en mail fra Etf, som kvittering på, at din tilmelding er modtaget. 

Ultimo januar 2022 får du svar fra Etf, om din tilmelding er godkendt mhp. at blive videresendt til AC.

AC har tilmeldingsfrist den 4. februar 2022 til samtlige kurser i 2022.

Hurtigst muligt efter den 4. februar 2022, kan du forvente at få svar fra AC, om du har fået en plads på kurset.

AC prioriterer blandt samtlige tilmeldinger fra medlemsorganisationerne.  

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding til kurset eller behov for evt. overnatning inden kursusstart, skal du kontakte:

Sekretær Lone Petersen i Etf:  
lp@etf.dk
Tlf. 5336 4936

Har du uddybende spørgsmål til kursusindholdet eller til praktiske oplysninger om kurset, skal du, i AC, kontakte: 

Yvonne K. Klausen:
yk@ac.dk   
Tlf. 2535 4139  

 

AC-overbygningskurser 2022

Etf tilbyder tillidsvalgte i staten samt FTR mulighed for at tilmelde sig et eller flere AC-overbygningskurser i 2022:

 • Hvad betyder budgetterne for TR's arbejde
 • Organisation og strategi
 • Personlig Power
 • Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø - også en sag for TR (forår og efterår)
 • TR’s rolle i personalesager
 • TR's rolle i digitale forandringer

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.

Ved at tilmelde dig kurset, giver du samtidig samtykke til at Akademikerne videregiver oplysninger om dit navn, organisation, arbejdsplads samt mailadresse til de øvrige deltagere på kurset på deltagerlisten.

Du kan læse om Akademikernes persondatapolitik her.