Online generalforsamling i Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering

Bestyrelsen for Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering indkalder i henhold til vedtægterne til selskabets ordinære generalforsamling, som afholdes Fredag den 23. oktober 2020 kl. 15.00 - 16.00
Fredag 23. oktober 2020
15.00

 

Du kan se hele invitatione her General forsamlingen afvikles online i år via Teams.
- 1 uge før GF vil samtlige medlemmer modtage mail med link til det virtuelle rum og på denne måde have mulighed for at deltage på GF.

Tilmeldte medlemmer vil modtage en gave, som kan nydes under generalforsamlingen.

I overensstemmelse med vedtægterne § 3 stk. 5 er dagsordenen følgende:

1. Valg af referent og dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019. 

4. Indkomne forslag

5. Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram for kommende år 

6. Fastsættelse af kontingent

7. Budget for kommende år

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
    Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

• Henriette Niemann – modtager genvalg
• Freja Kønig Gissel – modtager genvalg
• Cæcilie Neumann – modtager genvalg som bestyrelsesmedlem
• Helle Obbekær – ønsker ikke genvalg

9. Valg af revisor og suppleant

• Bodil Fauerskov - modtager genvalg som suppleant

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsen skal sende en mail til formanden med navn, arbejdsadresse, og et par linjer om baggrund for at opstille. Man kan også opstille på selve dagen.
 

Tid og sted

Fredag den 23. oktober 2020 kl. 15.00 - 16.00

Generalforsamlingen er online, og som tilmeldt får man et link til teams efter tilmeldingsfristen udløb.

 

Pris

Gratis.

 

Max. antal deltager

Intet max, alle kan deltage, da det er online.

 

Tilmeldingsfrist

Tilmelding senest onsdag 14. oktober 2020 via Ergoterapeutforeningens hjemmeside tryk her

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til arrangementet kontakt formand Pernille Holt Frøkjær Thomsen, pernille.holt.froekjaer.thomsen@rsyd.dk

Har du spørgsmål til din tilmelding kontakt Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk.

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.