Omsorgstræthed - Aarhus

For TRIO'en (TR, AMR og Leder) Omsorgstræthed dækker over den mentale krise, der kan opstå hos medarbejdere, der arbejder med omsorg i forhold til andre mennesker. At håndtere omsorgstræthed kræver en fælles indsats på arbejdspladsen og derfor er dette kursus for TRIO?en. På kurset vil I få redskaber til at identificere og håndtere omsorgstræthed af to af landets førende eksperter på området Bo Snedker Boman og Janne Høgh. Derudover vil I også få hjælp til at sætte retning for, hvordan I kan arbejde videre med omsorgstræthed efter endt kursus.
Onsdag 7. juni 2023
08.00
Scandic Aarhus Vest
Rytoften 3
8210 Aarhus V

Hvad handler kurset om

Det er for de fleste terapeuter kendt, at man både kan blive begejstret og glad og stolt - men også slidt og udmattet og opgivende af arbejdslivet. Arbejdslivet byder på det meste. Gennem de seneste år er der et øget forskningsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt fokus på den mentale krise, der kan følge af at arbejde med at hjælpe andre mennesker. Det kaldes med Figleys begreb for omsorgstræthed - og læner sig på en række punkter op ad udbrændthed, sekundær traumatisering, empatiudmattelse, moralsk stress osv. Fra efteråret 2020 tales for første gang i en bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet om arbejdsgivers pligt til at sikre gode arbejdsforhold for ansatte med høje følelsesmæssige krav i arbejdet med andre mennesker. Der er med andre ord grund til at tage denne del af arbejdsmiljøet alvorligt - og det er arbejdsgiver, der bærer ansvaret for at sikre gode arbejdsforhold også på dette punkt.

På dette kursus vil vi arbejde med omsorgstræthed som een væsentlig del af psykisk arbejdsmiljø. Kurset er for TRIO'er dvs. leder, arbejdsmiljørespræsentant og tillidsrepræsentant sammen.

Der er plads til 30 deltagere. Forventningen er, at alle har lyst til at tale sammen og lytte til hinanden i bestræbelsen på at lære og blive klogere. Kurset kræver imidlertid ikke, at alle deltagere deler eventuelt personlige erfaringer med omsorgstræthed, men man må gerne. Alle øvelser vil finde sted i mindre grupper med vægt på fortrolighed og tryghed.

 

Form

Kurset er bygget op om lige dele teori, praktiske øvelser og løbende refleksioner for at lande det lærte.

 

Efter kurset

Efter kurset vil I i TRIO have: 

 • Opnået viden om omsorgstræthed som begreb i teori og praksis med inddragelse af ny og anerkendt forskning.
 • Fået værktøjer og redskaber til at forebygge og lindre omsorgstræthed som TRIO, herunder interventioner, der relativt uanstrengt kan implementeres på arbejdspladsen.
 • Fået dybere forståelse for, hvordan individuelle, organisatoriske, borgerrettede, etiske og politiske hensyn kan være i strid med hinanden og hvordan I som TRIO vil kunne sætte fokus på og drøfte dette.

Der udstedes ikke kursusbeviser.
Hvis du har brug for at gemme kursusindholdet, kan du kopiere eller downloade kursusbeskrivelsen her på denne side. Dette skal gøres inden kursusafholdelsen, da kurset herefter bliver deaktiveret.

 

Kursusforberedelse

I din forberedelse:

4 uger før kursets begyndelse får trioen et velkomstbrev. Velkomstbrevet vil bede trioen holde et møde før kurset. På dette møde skal trioen gennemgå to korte tekster, udfylde et par skemaer og indhente oplysninger fra kolleger i organisationen. Trioen må også gerne gennemgå APV og dele andre tanker - det sidste er dog ikke et must som forberedelse!

 

Målgruppe

 • AMR
 • TR
 • Leder – uanset faglig baggrund

TRIO’en skal være repræsenteret på kurset med minimum 1 leder, 1 AMR og 1 TR.
Der er i begrænset omfang mulighed for at ledere, TR og AMR fra andre faggrupper kan deltage på temadagen.

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter har fortrinsret.

 

Forudsætninger for at deltage

TR

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført modul 1 af TR-grunduddannelsen.

AMR 

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMR 
 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation
   

 

Varighed

Kurset er et 2-dages internatkursus med overnatning betalt af Ergoterapeutforeningen.
Kurset afholdes fra den 7.-8. juni 2023..

Hvad er et internatkursus

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

 

Pris

Kurset er gratis for medlemmer.

Kurset koster 6.600 kr. for deltagere med anden faglig grunduddannelse. Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Ved afbud betales deltagergebyret kun tilbage, hvis kursuspladsen kan blive besat til anden side.

 

Udgifter i forbindelse med kurset

TR

 • Etf dækker udgifter til transport - Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Etf yder ikke lønrefusion, da det er et TRIO-arrangement, som konkret omhandler forhold på arbejdspladsen og de medarbejdere, du repræsenterer som TR.
  Husk derfor at søge om tjenestefrihed med løn inden du tilmelder dig kurset og oplys din leder om, at der ikke efterfølgende gives lønrefusion fra Etf.

AMR

 • Etf dækker udgifter til transport - Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Etf yder ikke lønrefusion.
  Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.
   

 

Tilmelding hvis du er fra en anden faggruppe

Hvis du ikke er ergo- eller fysioterapeut, tilmelder du dig temadagen ved at sende en mail til kursussekretær Lone Petersen på lp@etf.dk med følgende oplysninger:
(Hvis du er fysioterapeut, skal du tilmelde dig ved Danske Fysioterapeuter.):

 • Kursusnavn og dato
 • Dit navn og e-mail
 • Om du medlem af en forhandlingsberettiget organisation
 • Hvilken grunduddannelse du har
 • Om du er TR, AMR eller leder
 • Hvem din TRIO består af (navn + funktion + faggruppe)
 • Betalers navn og adresse (EAN.nr. er IKKE nok)
 • CVR.nr.
 • EAN-nr./GLN-nr.

Bemærk! Du kan KUN deltage i kurset, hvis du er medlem af en forhandlingsberettiget organisation

 

Deltagerantal

Min. 15 og max 30.

 

Program

Du får tilsendt mail med program og praktiske oplysninger ca. 3 – 4 uger før kurset.

 

Undervisere

Psykolog Bo Snedker Boman
Psykolog Janne Høgh

 

Kursusleder

Sannie Jørgensen, Forhandlingskonsulent i Danske Fysioterapeuter
Niels Bundgaard, Forhandlings- og arbejdsmiljøkonsulent i Ergoterapeutforeningen

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte arbejdsmiljø- og forhandlingskonsulent Niels Bundgaard på nbu@etf.dk, dir.tlf. 53 36 49 32.
Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Mette Gorski på mgo@etf.dk eller tlf. 53 36 49 43.

 

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til lp@etf.dk.

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.