OK18 SHK TR-stormøde - 17. maj 2018

SHK inviterer til TR-stormøde den 17. maj 2018 om resultatet af OK18 forligene på det regionale og kommunale område. Tilmeldingsfrist senest 14. maj kl. 9.
Torsdag 17. maj 2018
14.00
Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg

I lighed med tidligere SHK TR-Stormøder, vil først del af programmet være fælles for alle organisationer.

Der bliver en præsentation af OK-forløbet og resultatet af de generelle og specielle forlig på tværs af grupperne - set fra et Sundhedskartel perspektiv. 

Når fællesmødet er afsluttet, fortsætter Etf mødet med egne tillidsvalgte frem til kl. 18, hvor der bliver en gennemgang af forligene på det kommunale og regionale område - set fra et Etf-perspektiv. 

Målgruppe

  • FTR, TR og TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut - på det kommunale og regionale område
  • Hovedbestyrelse
  • Forretningsudvalg

 

Pris 

TR-stormødet er gratis.

 

Udgifter ifm med mødet

  • Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
  • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
  • Husk at søge om tjenestefri inden mødestart jf. TR-aftalen's bestemmelser 

 

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på TR-stormødet bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet, da der vil være et begrænset antal pladser.  

 

Program

Hent her

 

Praktisk information

Efter tilmeldingsfristens udløb vil deltagerne modtager en mail med praktisk information, deltagerliste samt program.

 

Er du nød til at prioritere mellem SHK-stormøde 17. maj og et af Etf's regionale TR-møder?

Etf holder tre regionale TR-møder i ugen efter SHK TR-stormødet. De handler også om OK18 forligene.

Har du ikke mulighed for at deltage i både SHK TR-stormødet den 17. maj og Etf's regionale TR-møde, kan beskrivelsen af indholdet af møderne måske hjælpe dig til en prioritering:

SHK TR-stormødet vil have fokus på en samlet præsentation af de generelle og specielle forlig på tværs af grupperne i Sundhedskartellet. For den del af mødet, hvor Etf mødes med egne TR, vil Etf præsentere resultatet af forliget på det kommunale og regionale område, ud fra et Etf-perspektiv.  

På Etf's regionale TR-møde, bliver der lejlighed til at gå i dybden med det generelle og specielle forlig på enten det kommunale eller regionale område, alt efter hvilket område du er ansat på.