Ny dato! OK21 - Virtuelt stormøde 25. maj 2020

For alle medlemmer, ansat i en kommune eller region: Du inviteres til virtuelt stormøde for kommunalt og regionalt ansatte forud for OK21, hvor vi kickstarter processen frem imod OK21. Mødet er flyttet fra 4. maj til den 25. maj. Tilmeldingsfrist: 5. maj 2020. Meld dig også gerne som tovholder på stormødet - en mulighed for dig og en hjælp for os.
Mandag 25. maj 2020
16.30

Mødet er den første opstart frem mod overenskomstforhandlingerne i 2021 og afholdes i et samarbejde mellem Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Formålet med mødet er, at vi skal hjælpe hinanden med gode ideer til at få engageret kollegerne til diskussionerne om krav til OK21 forud for den egentlige kravindsamling.

Stormødet er derfor kickstarten på din og dine kollegers snakke på jeres arbejdsplads om de krav, vi skal rejse ved OK21.

Om stormødet

Stormødet er flyttet fra den 4. maj til den 25. maj, kl. 16.30 - 18.

Mødet bliver holdt som et aktivt virtuelt dialogrum for dig og alle deltagerne, hvor I kan komme med ideer og input og stille spørgsmål. 

Vores formand Tina Nør Langager og formanden for Danske Fysioterapeuter Tina Lambrecht vil være værter i løbet af stormødet.

På stormødet vil der undervejs blive etableret mindre grupperum for ca. 10 personer, så alle kan deltage aktivt.

I hvert grupperum skal der være en tovholder, som samler spørgsmål sammen fra deltagerne og som sikrer, at alle bliver hørt. Har du lyst til at være tovholder/ordstyrer for en gruppe, læs mere om funktionen længere nede.

Deltagelse i et virtuelt stormøde kræver ikke store tekniske forudsætninger, og man kan deltage i stormødet fra sin mobil, en iPad, eller PC. 

Tilmelding

Tilmeld dig stormødet nederst på siden, senest 5. maj 2020.  

 

Målgruppe

  • For tillidsvalgte og ergoterapeuter, der ansat i regioner og kommuner.

 

Vil du hjælpe os med tovholderfunktionen?

Stormødet den 25. maj skal ikke kun være énvejs-kommunikation, men også give deltagerne mulighed for at komme med spørgsmål og input. Vi planlægger derfor at oprette små digitale grupperum med ca. 10 personer i hver. I hvert grupperum skal der være en tovholder, som samler spørgsmål sammen fra deltagerne og som sikrer, at alle bliver hørt.

Vi har brug for mange tovholdere. Alle tovholdere skal deltage i en virtuel workshop enten den 12. , den 13. eller 14. maj. Workshoppen varer ca. 2 timer og starter kl. 14.00. Her vil vi gennemgå din opgave i detaljer, og du vil få svar på alle dine spørgsmål.

Der vil være guides til opgaven, og du skal ikke bekymre dig om det tekniske.

Du skal blot kunne sidde ugenert, og skal have en PC med tastatur, helst med webkamera både på workshoppen og på stormødet 25. maj.

Vil du hjælpe med, at vi får igangsat OK21 på en rigtig god måde? Så glæder vi os til at få din tilmelding som tovholder.

Tilmeld dig som tovholder nederst på siden - senest 5. maj 2020.  

 

Udgifter ifm med stormødet og onlineworkshop for tovholdere - for tillidsvalgte

Deltagere på stormødet 25. maj: 

  • Etf dækker evt. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, hvis tidspunktet for stormødet ligger i arbejdstiden
  • Husk at søge om tjenestefri med løn inden mødestart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-møder/kurser

Tovholdere: 

  • Etf dækker evt. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, hvis tidspunktet for onlineworkshop og stormødet ligger i arbejdstiden
  • Husk at søge om tjenestefri med løn inden mødestart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-møder/kurser

 

Deltagerantal

500

 

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på det virtuelle møde bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Når pladserne er fyldt op, bliver der oprettet en venteliste til efterfølgende tilmeldinger.

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Lone Petersen. Tlf 5336 4936 eller mail lp@etf.dk

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt chefkonsulent Merete Lauesen. Tlf. 5336 4934 eller mail ml@etf.dk

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.