Norsk Ergoterapeutforbund - Praktisk kjørevurdering og P-Drive

Kurset gir ergoterapeuter kompetanse i praktiske kjørevurderinger og opplæring i bruk av Performance Analysis of Driving Ability (P-Drive).
Tirsdag 1. oktober 2019
08.30
Norsk Ergoterapeutforbund
Stortingsgata 2
0158 Oslo
0158 Oslo
Norge

Praktisk kjøretest P-Drive er et undersøkelses og vurderingsredskap som brukes ved observasjon av kjøreferdigheter. P-Driver er forsket på og funnet valid og reliabelt i forhold til personer med slag, demens og mild kognitiv funksjonsnedsettelse.

Forelesere: Ann-Helen Patomella, PhD, Sektionen för Arbetsterapi, Karolinska Institutet og Helena Selander Fil. Dr., Leg Arbetsterapeut, Statens Väg & Transportforskningsinstitut som henholdsvis har utviklet instrumentet og forsket på det.

Kurset kvalifiserer ergoterapeuter til å benytte P-drive ved førerkortvurderinger og er meritterende med 22 timer ergoterapispesifikt kurs.? 

Kursdeltakerne kan i etterkant av kurset kalibreres. Ved dokumentert kalibrering godkjennes ytterligere 35 timer

Program

Du kan læse mere her, hvor du senere kan se programmet.

Pris

Pris medlemmer kr. 3.000, tillitsvalgte kr. 1.500 og ikke medlemmer kr. 6.000. 

Målgruppe

Medlemmer i Sveriges Arbetsterapeuter og Ergoterapeutforeningen Danmark vil få medlemspris, medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund vil bli prioritert.

Tilmelding for ikke-medlemmer

Hvis du ikke er medlem af Ergoterapeutforeningen, kan du tilmelde dig via dette link: https://www.ergoterapeutene.org/kurs/praktisk-kjorevurdering-og-p-drive/

 

Kontaktperson

Seniorrådgiver Anita Engeset, anita.engeset@ergoterapeutene.org