Neurorehabilitering - udnytter vi træningspotentialet hos vores patienter/borger?

Ligger der uforløste potentialer i vores arbejde med de kognitive udfordrede patienter og borgere, som vi ikke er tilstrækkeligt bevidste om? Kom og tilbring en inspirerende aften i selskab med fysioterapeuter og andre ergoterapeuter samt ikke mindst oplægsholderne senhjerneskadekoordinator Heidi Raahauge og neuropsykolog Kim Rune.
Torsdag 19. september 2019
17.00
TAMU Vordingborg
Præstegårdsvej 18
4760 Vordingborg

 

Indhold

I samarbejde med Danske Fysioterapeuter – Region Sjælland og Ergoterapeutforeningen – Region Øst har Team Træning i Lolland Kommune arrangeret et fyraftensmøde omhandlende borgere/patienter med kognitive dysfunktioner. Omdrejningspunktet for dette fyraftensmøde vil være om vi reelt udnytter det træningsmæssige potentiale som denne gruppe har.

Undervisere vil være senhjerneskade specialist og ergoterapeut Heidi Raahauge fra Næstved kommune, der vil komme ind på pårørende aspektet samt neuropsykolog Kim Rune fra Neuropraxis.dk, der med mange års erfaring indenfor området vil bidrage til en aften hvor ens faglige ståsted vil blive udfordret!

Program

Kl. 17.00 – 17.10 Velkomst ved regionsformændene for hhv. Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Kl. 17.10 – 17.45 ”Når samarbejdet bliver svært” v. Heidi Raahauge, senhjerneskadekoordinator Næstved kommune.

Kl. 17.45 – 18.15 ”Hjerneskader og neuroplasticitet” v. Kim Rune, neuropsykolog, Neuropraxis.dk.

Kl. 18.15 – 19.00 Spisning.

Kl. 19.00 – 20.20 ”Udnytter vi potentialet for genoptræning af hjernen godt nok?” v. Kim Rune, neuropsykolog, Neuropraxis.dk.                                                                                                        

Kl. 20.20 – 20.30 Opsamling på arrangementet, spørgsmål m.m.

Kl. 20.30 Tak for i aften.

Målgruppe

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter.

Tid

Kl. 17.00 – 20.30 den 19. september 2019

Sted

TAMU Vordingborg,
Præstegårdsvej 18,
4760 Vordingborg

Tilmeldingsfrist

Senest den 5. september 2019.

Deltagerantal

Der er plads til 50 deltagere og deltagerne får plads efter “først-til-mølle-princippet.

Pris

Gratis.

Forplejning

Der vil være aftensmad. 

Har du særlige behov for forplejning, f.eks. vagetarmad, skal du sende en mail inden tilmeldingsfristens udløb til Åse Munk Mortensen, aamm@etf.dk.

Kontaktperson

Hvis du har spørgsmål til din tilmelding, bedes du kontakte kursussekretær Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk.

Har du spørgsmål til selve arrangementet, skal du kontakte regionsformand Åse Munk Mortensen, aamm@etf.dk.

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.