Netværksdag for FTR og FTR-suppleanter - 2021

Den årlige netværksdag for FTR og FTR-suppleanter, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Torsdag 28. oktober 2021
08.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Hvad handler netværksdagen om

Formålet med dagen er at give FTR og FTR-suppleanter et fælles rum at drøfte, viden-dele og erfaringsudveksle udvalgte temaer/udfordringer/dilemmaer - set fra positionen som FTR/FTR-suppleant.

Indhold:

Indholdet af dagen tilrettelægges på baggrund af udvalgte 2-3 brandaktuelle emner/ udfordringer/dilemmaer, ønsket af deltagerne, og inden for hovedemnerne:

  • Ledelse af TR-fællesskabet - FTR's valggrundlag
  • Forhandling af fx. forhåndsaftaler
  • Samarbejde med andre FTR
  • Samarbejde med ledelsen 

Efter netværksdagen, har du:

  • fået og/eller bidraget til at andre får inspiration i forhold til at varetage FTR-funktionen 

Din forberedelse

Kort efter tilmeldingsfristen skriver foreningerne ud til deltagerne på netværksdagen for at få konkrete inputs til emner/udfordringer/dilemmaer, der drøftes på dagen.

Forbered dig på, at du kan blive bedt om at holde et kort 10 minutters oplæg, som introduktion og inspiration til den efterfølgende drøftelse.

Målgruppe

  • FTR
  • FTR-suppleanter

Forudsætninger for deltagelse

Som udgangspunkt skal du have gennemført TR-grunduddannelsen.

Varighed

Netværksdagen afholdes den 28. oktober 2021.

Pris

Netværksdagen er gratis.

Udgifter i forbindelse med kurset

  • Etf dækker evt. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
  • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
  • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

Deltagerantal i alt

Min. 15
Max. 40

Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Program

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger 3 – 4 uger inden netværksdagen.

Mødeledere og facilitatorer 

Merete Lauesen, Ergoterapeutforeningen.
Janne Molin, Danske Fysioterapeuter.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til dagens indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen, ML@etf.dk, dir.tlf. 53 36 49 34.
Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakt kursussekretær Kirsten Andersen på KAN@etf.dk  eller tlf. 53 36 49 43.

COVID-19

På kurser afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter, følger vi sundhedsmyndighedernes COVID-19 retningslinjer med henblik på at forebygge smittespredning.

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til KAN@etf.dk.

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.