Netværksdag for FTR/FTR-suppleanter

Som noget nyt afholder Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen en netværksdag for FTR og FTR-suppleanter.
Onsdag 28. oktober 2020
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Hvad handler netværksdagen om

Formålet med dagen er at give FTR og FTR-suppleanter et fælles rum at drøfte, videndele, erfaringsudveksle om udvalgte tematikker, udfordringer eller dilemmaer - set fra positionen som FTR/FTR-suppleant. 

Indhold:

Selvvalgte tematikker/dilemmaer/udfordringer inden for hovedemnerne:

  • Ledelse af TR-fællesskabet - FTR's valggrundlag

  • Forhandling af fx. forhåndsaftaler

  • Samarbejde med andre FTR

  • Samarbejde med ledelsen 

 

Efter netværksdagen, har du:

  • fået og/eller bidraget til at andre får inspiration i forhold til at varetage FTR-funktionen 

 

Din forberedelse

Indholdet af dagen tilrettelægges på baggrund af udvalgte 2-3 brandaktuelle emner/udfordringer/dilemmaer, ønsket af deltagerne. Den efterfølgende dialog om hvert af emnerne/udfordringerne/dilemmaerne indledes med et kort 10 min's oplæg fra en FTR/FTR-suppleant. 

 

Målgruppe

  • FTR
  • FTR-suppleanter

Forudsætninger for deltagelse

Som udgangspunkt skal du have gennemført TR-grunduddannelsen.

Varighed

Netværksdagen afholdes den 28. oktober 2020.

Pris

Netværksdagen er gratis.

Udgifter i forbindelse med kurset

Etf dækker evt. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her

Husk at søge om tjenestefri inden  mødets start, jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

Deltagerantal

Min. 15
Max. 40

Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Program

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger 3 – 4 uger inden netværksdagen.

Facilitator 

Line Holst Jensen, Ejer og CEO, Cand. Scient. AZENA ApS.

Kursusledere

Chefkonsulent Merete Lauesen, Ergoterapeutforeningen.
Organisationskonsulent Karen Fischer-Nielsen, Danske Fysioterapeuter.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til dagens indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen, ml@etf.dk,  dir.tlf. 53 36 49 34.
Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakt kursussekretær Kirsten Andersen på kan@etf.dk  eller tlf. 53 36 49 43.

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til kan@etf.dk.

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.