Netværksdag for FTR - 2020

Funktionen som FTR og FTR-suppleant Som noget nyt afholder Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen en netværksdag for FTR og FTR-suppleanter. Sæt kryds i kalenderen. Der kommer mere info om dagen senere.
Onsdag 28. oktober 2020
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Hvad handler netværksdagen om

Der kommer nærmere beskrivelse af indhold og mål for dagen senere.

Din forberedelse

Der vil være lidt forberedelse forud for dagen.

Målgruppe

  • FTR
  • FTR-suppleanter

Forudsætninger for deltagelse

Som udgangspunkt skal du have gennemført TR-grunduddannelsen.

Varighed

Netværksdagen afholdes den 28. oktober 2020.

Pris

Netværksdagen er gratis.

Udgifter i forbindelse med kurset

Etf dækker evt. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her

Husk at søge om tjenestefri inden  mødets start, jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

Deltagerantal

Min. 15
Max. 40

Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Program

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger 3 – 4 uger inden netværksdagen.

Facilitator 

Line Holst Jensen, Ejer og CEO, Cand. Scient. AZENA ApS.

Kursusledere

Chefkonsulent Merete Lauesen, Ergoterapeutforeningen.
Organisationskonsulent Karen Fischer-Nielsen, Danske Fysioterapeuter.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til dagens indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen, ml@etf.dk,  dir.tlf. 53 36 49 34.
Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakt kursussekretær Lone Petersen på LP@etf.dk  eller tlf. 53 36 49 36.

Dine Data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til LP@etf.dk.

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.