Nationalt Videnscenter for Demens - Udfordrende adfærd hos mennesker med demens - Nyt gratis e-learningskursus

I dag lancerer vi et nyt, gratis e-learningskursus til fagpersoner. Kurset handler om udfordrende adfærd hos mennesker med demens.
Fredag 1. januar 2021
10.00

I takt med at demenssygdommen udvikler sig, de kognitive funktioner bliver svagere og kommunikationsevnen forringes, bliver adfærdsændringer ofte en del af demensbilledet. Det kan vise sig på mange forskellige måder, fx som vredesudbrud, urolig adfærd eller en ændret døgnrytme. Man antager at 90% af alle mennesker med demens oplever adfærdsændringer i løbet af deres forløb med demens.

Af og til får adfærdsændringerne en karakter, hvor de udfordrer personen selv eller personens omgivelser. Sikkerheden for personen med demens kan være truet, hvis han eller hun fx forlader hjemmet eller ikke formår at samarbejde om personlig hygiejne. Samtidig kan pårørende og personale føle sig truet, hvis personen med demens fx er voldsomt vred eller afvisende.

I de situationer har fagpersonerne omkring personen brug for viden og særlige redskaber til at forstå og støtte personen med demens.

 

I e-learningskurset ABC Demens – udfordrende adfærd lærer kursisten om:

  • Hvad er adfærdsændringer og psykiske symptomer, hvordan kommer de til udtryk og hvorfor opstår de?
  • Hvordan arbejder man systematisk og tværfagligt med udfordrende adfærd?

 

Målgruppe

Målgruppen for e-learningen er ansatte på plejecentre, i hjemmeplejen og på bosteder, der arbejder med mennesker med demens, der har en udfordrende adfærd. Fx Social- og Sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger og fysioterapeuter.

 

Varighed og indhold

Kurset er gratis, varer ca. 1 ½ time, er bygget op omkring teori, opgaver og cases, og kursisten præsenteres både for illustrationer, film og tekst.

 

Udfordrende adfærd kræver en fælles, metodisk tilgang

Sygeplejerske og uddannelseskonsulent i Nationalt Videnscenter for Demens, Elsebeth Refsgaard er en af forfatterne bag kurset:

”Når adfærden udfordrer hos mennesker med demens, er det nødvendigt, at personalet arbejder sammen på tværs af faggrupper og vagtplaner for at forstå de behov, som personen med demens ikke selv kan give udtryk for.

En metodisk tilgang til udfordrende adfærd højner den faglige kvalitet i arbejdet og skaber bedre trivsel for personen med demens, for pårørende – og ikke mindst for personalet.

Dette e-learningskursus giver kursisterne en introduktion til en metode, som kan kvalificere arbejdet med mennesker med demens.”

 

Baggrund

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i maj 2019 en ”Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen” på demensområdet. E-learningskurset er en del af denne handlingsplan.

Læs mere

Kurset åbner for kursister den 5. november 2020. Læs mere om kurset eller opret en profil, og tag kurset: www.videnscenterfordemens.dk/abc

 

Sådan gør du:

  • Opret dig som bruger og klik på aktiveringslinket i den mail, du modtager.  
  • Er du allerede oprettet, så udfyld kun felterne brugernavn (= din e-mail) og adgangskode.
  • Herefter kan du tage de enkelte moduler i dig eget tempo – ABC Demens husker automatisk, hvor langt du er kommet fra gang til gang. Kurset kan afsluttes med en test, hvorefter dit kursusbevis bliver sendt til din e-mail. 

Opret bruger og log ind

ABC Demens - udfordrende adfærd

 

For mere information:

Kontakt presseansvarlig, Mette Kjær 30 25 17 76 / mette.aurora.hoejrup.kjaer@gmail.com