Når rammerne udfordrer kvaliteten - Middelfart

For TRIO: Temadagen stiller skarpt på rationaler og principper, der påvirker den faglige praksis og giver og inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld TRIO-en til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Onsdag 18. september 2019
09.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Hvad handler temadagen om

Mange arbejdspladser oplever, at rammerne for arbejdet udfordrer mulighederne for at kunne levere den kvalitet i arbejdet, som borgerne har behov for.  Dette er med til at presse trivslen blandt fysio- og ergoterapeuter.

Der findes ikke en mirakelkur mod for få ressourcer, så hvad kan vi gøre for at værne om kvaliteten i arbejdet?

På temadagen vil TRIO’en få en forståelse for forskellige rationaler og principper og hvordan de har indflydelse på den kvalitet, vi kan levere i arbejdet som fysio- og ergoterapeuter.

De rationaler og principper, der vil blive præsenteret:

 • Det styringsmæssige
 • Det faglige 
 • Nærhedsprincippet

Samlet kan de skabe dilemmaer i forhold til kvaliteten i arbejdet og udfordre den faglige praksis og dermed trivslen på arbejdspladsen. TRIO’en vil få inspiration til, hvordan I på arbejdspladsen kan skabe dialog og samarbejde om at udvikle og værne om kvaliteten i arbejdet – også når rammerne er udfordret.

Dagen vil være en kombination af oplæg i plenum og dialog i TRIO-gruppen. Dialogen vil foregå ud fra forskellige procesmodeller, som samtidig kan give inspiration til dialogen på arbejdspladsen, når I efterfølgende skal diskutere kvaliteten i arbejdet.

Indhold

 • Viden om rationaler og principper, der påvirker kvaliteten i den faglige praksis.
 • Indsigt i hvad rationalerne og principperne betyder for vores prioriteringer og for hvordan vi forstår faglig kvalitet.
 • Inspiration til at sætte kvalitet i arbejdet på dagsorden i personalegruppen.
 • Indsigt i hvordan jeres arbejdsplads kan blive en proaktiv aktør gennem fokus på kvalitetsudvikling.

Efter temadagen

 • Er I bevidste om de væsentligste dilemmaer og det krydspres, I skal håndtere på arbejdspladsen i forhold til den faglige kvalitet.
 • Er I inspireret til, hvordan TRIO’en kan sætte den faglige praksis på dagsordenen på egen arbejdsplads med det formål at opnå mest mulig kvalitet i arbejdet.
 • Kan I navigere i de organisatoriske rammer, for jeres faglige praksis.
 • Kan I støtte arbejdspladsen i at være en proaktiv aktør gennem fokus på kvalitetsudvikling.

Varighed

Temadagen afholdes 3 steder i landet:
17. september = Viborg
18. september = Middelfart
23. september = København

Din forberedelse

Samtidig med tilmelding til temadagen anbefaler vi, at I planlægger både et forberedende møde og et opfølgende møde i TRIO’en.

Inden temadagen vil I modtage materiale, som TRIO’en skal diskutere, inden I møder op på temadagen.

På temadagen får I mulighed for at arbejde med udgangspunkt i dilemmaer/situationer fra egen arbejdsplads, hvor I har oplevet, at rammerne udfordrer kvaliteten.

Målgruppe

 • AMiR
 • TR
 • Ledere - uanset faglig baggrund

TRIO’en skal være repræsenteret på temadagen med min. 1 leder, 1 AMiR og 1 TR. Der er i begrænset omfang mulighed for, at ledere, TR og AMiR fra andre faggrupper kan deltage på temadagen.

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter har fortrinsret.

Forudsætninger for at deltage

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

AMiR 

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR 
 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

TR

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført modul 1 + 2 af TR-grunduddannelsen.

Pris

Temadagen er gratis for medlemmer.

Deltagere med anden faglig grunduddannelse, skal betale et deltagergebyr på 2.300 kr. Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Ved afbud betales deltagergebyret kun tilbage, hvis pladsen kan blive besat til anden side.

Udgifter i.f.m. med temadagen

TR

 • Etf dækker udgifter til transport. Der gives ikke lønrefusion fra Etf til TR.  
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her
 • Husk at søge om tjenestefri inden temadagens start jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

AMiR

 • Etf dækker udgifter til transport til egne AMiR. Der gives ingen lønrefusion fra Etf. 
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her
 • Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden temadagens start.

Allergier m.v.

Har du behov for særlig forplejning p.g.a. allergi, du er vegetar/veganer eller andet., skal du kontakte kursusstedet.

Ikke medlem af Etf

Som leder og ikke medlem af Etf bedes du venligst sende en mail med nedenstående oplysninger til mlm@etf.dk senest den 12. august 2019:

 • Kursusnavn og dato
 • Dit navn og mail
 • Er du medlem af en forhandlingsberettiget organisation?
 • Hvad er din grunduddannelse?
 • Din TRIO består af (skriv gerne om det er ergo. eller fys.)
 • Betalers navn og adresse (EAN.nr. er IKKE nok)
 • CVR.nr.
 • EAN-nr./GLN-nr.

Deltagerantal

Min. 15 og max. 30.

Program

Deltagere får programmet tilsendt ca. 4 uger før temadagen.

Underviser

Faglig chef Sille Frydendal, Danske Fysioterapeuter.

Cand mag Tina Øllgaard Bentzen, RUC

Facilitator

cand.scient. Jacob Lindeblad.

Kursusleder

 • Middelfart 18. september: Britt Thorning Lind, Etf.
 • Viborg 19. september: Britt Thorning Lind, Etf.
 • København 23. september: Sannie Jørgensen, Danske Fysioterapeuter.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Mette-Louise Mayerhofer på MLM@etf.dk eller på tlf. 5336 4943.
Har du spørgsmål til selve kurset, skal du kontakte Britt Thorning Lind på BTL@etf.dk eller på
tlf. 5336 4932.

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.