Mere om JTI - bedre kommunikation og samarbejde - KURSET ER AFLYST

Har du tidligere fået udarbejdet din JTI-profil og deltaget i det individuelle samtaleforløb og den fælles kursusdag? Har du lyst til at bygge videre på det - i forhold til kommunikation og samarbejde? Så er Etf´s 2-dages kursus måske noget for dig?
Onsdag 22. november 2017
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Hvad handler kurset om

 

Indhold

 • JTI-typernes forskellige mønstre - i kommunikation og samarbejde
 • JTI-samarbejdsmodellen – team tast analysis
 • Mødeledelse set i et JTI-perspektiv
 • JTI-typernes forskellige mønstre under pres
 • Dig og din typeudvikling

 

Efter kurset

Har du

 • Viden, så du kan opnå større resultater med din kommunikation og i samarbejdet med andre
 • Fået et øget opmærksomhed for, hvilke værdier de forskellige profiler bringer ind i samarbejdet 
 • En konkret model til brug i samarbejdet i grupper
 • Viden, så du kan rammesætte ”det gode møde” for alle 
 • Fået mere indsigt i egne reaktioner, når du er under pres, og hvordan du kan håndtere situationen
 • Fået større forståelse for din egen typeudvikling – styrker og faldgruber
 • En mere solid platform for dit fremtidige arbejde som TR
 • Fået indblik i hvordan du kan læse og håndtere situationen, når andre er under pres

 

Din forberedelse

Du skal orientere dig i den JTI-profil, som du fik udarbejdet, samt i hæftet "Typeforståelse", som du fik udleveret i forbindelse med forløbet 'Få din JTI-profil'. Ca 3-4 uger før kurset får du nærmere information om hvad du helt konkret skal forberede dig på.

 

Målgruppe

 • FTR
 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe

 

Forudsætninger for at deltage

Du skal have fået udarbejdet din såkaldte JTI-profil (eller MBTI-profil) og deltaget i det individuelle samtaleforløb samt den afsluttende fælles kursusdag.

 

Varighed 

Et 2-dages internatkursus, med overnatning betalt af Etf.

 

Hvad er et internatkursus?

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag. 

 

Pris

Kurset er gratis

 

Udgifter ifm med kurset

Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport. 

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her 

Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

 

Deltagerantal

Min. 15 - max. 28

 

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

 

Underviser og kursusleder

Louise Winther, erhvervspsykologisk konsulent, www.louisewinther.dk 

 

Program 

Kan hentes her, når det er klart