Meningsfuld hverdagsrehabilitering

Temadag: Meningsfuld hverdagsrehabilitering - med loven i hånden og fokus på værdighed.
Tirsdag 26. november 2019
09.30
Cafeen på Louiselund
Louiselund 9
2970 Hørsholm

Ergoterapeutforeningen inviterer i samarbejde med ergoterapeuter i Hørsholm, Hillerød og Egedal kommuner til en dag om dilemmaer omkring kommunernes muligheder for at sikre lovens hensigter samtidig med at rehabiliteringens formål og borgerens perspektiv – herunder værdigheden i samarbejdet – er i fokus.


Oplægsholdere

  • Louise Hansen, fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen: De lovgivningsmæssige rammer for hverdagsrehabilitering. Er det, der står i lovgivningen, rehabilitering? Hvis ikke, hvordan bygger vi så bro imellem de to, og hvilke udfordringer er der i det?
  • Malene Nørskov Bødker, folkesundhedsforsker: Hvordan kan hverdagsrehabilitering sættes i spil ift. en værdig ældrepleje?
  • Lone Decker, lektor, ergoterapeutuddannelsen I København: The Intentional Relationship Model (IRM) – kort gennemgang af modellen med fokus på ergoterapeutens egen rolle i borgerrelationen.

Program

09.30 – 10.00 
Registrering, kaffe, te og morgenmad

10.00 – 10.15
Velkommen fra Ergoterapeutforeningen

10.15 – 11.30 
De lovgivningsmæssige rammer for hverdagsrehabilitering – oplæg og debat v/ Louise Hansen, fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen
Er det, der står i lovgivningen, rehabilitering? Hvis ikke, hvordan bygger vi så bro imellem de to – og hvad er udfordringerne i det? Lovgivningen omkring § 83 a kan tolkes og udmøntes forskelligt fra kommune til kommune. Hvordan håndterer vi dilemmaer, som opstår f.eks. i forhold til helhedsvurderinger kontra vurderinger ift. specifikke indsatser og ydelser? Vi skal ”vende borgeren i døren”, men hvordan er der plads til borgers egne perspektiver, hvis disse ikke er konkret knyttet an til en specifik hjemmehjælpsydelse? Og hvor går grænsen mellem myndighed og udfører?

11.30 – 11.45
Pause


11.45 – 13.00
Hvordan kan hverdagsrehabilitering sættes i spil ift. en værdig ældrepleje?
v/ folkesundhedsforsker Malene Nørskov Bødker, Københavns Universitet

1) Hvilke forestillinger om ”den gode alderdom” og ”god ældrepleje” baserer hverdagsrehabilitering sig på, og hvordan forvalter sundhedsprofessionelle de nye krav og normer i det praktiske møde med den ældre borger?
2) Hvilke forventninger mødes den ældre borger med i hverdagsrehabilitering, og hvordan harmonerer disse med de hverdagsudfordringer og -løsninger, som ældre oplever og praktiserer?

13.00 – 14.00
Frokost og networking


14.00 – 15.00
The International Relationship Model (IRM) v/ Lone Decker, lektor, Københavns Professionshøjskole
Kort gennemgang af modellen med fokus på ergoterapeutens egen rolle i borgerrelationen.
Deltagerne kan med fordel læse ”Kvalificer din ergoterapi - Udvikling af terapeutisk stil og relation ved hjælp af ”International Relationship Model” af Lone Decker og Henrik Hansen” og gennemgå spørgeskema vedr. egen terapeutstil inden temadagen. Begge dele vil blive sendt til deltagerne forud for temadagen.

15.00 – 15.45
Kaffe/te og refleksion

Hvad tager vi med hjem fra dagen i dag? Hvad kan vi konkret gå hjem og arbejde med?
Opsamling ved dagens ordstyrer

15.45 – 16.00
Afslutning på dagen v/Ergoterapeutforeningen

Forslag til emner til næste gang
Forslag til sted næste gang

Pris

Pris, som inkluderer forplejning i løbet af dagen – herunder morgenmad og frokost: 300 kr.
BEMÆRK! Tilmeldingen er bindende og deltagergebyret refunderes ikke efter tilmeldingsfristens udløb.

 

Tid og sted

Cafeen på Louiselund
Louiselund 9
2970 Hørsholm

 

Tilmeldingsfrist

Den 12. november 2019

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Mette-Louise Mayerhofer tlf. 53 36 49 43 eller MLM@etf.dk.   

Spørgsmål vedrørende temadagens indhold, kontakt Beate Jarl, bj@etf.dk, tlf. 53 36 49 21.

 

Dataforordningen

Under temadagen vil der sandsynligvis blive taget stemningsbilleder til sociale medier og hjemmesiden. Der vil naturligvis ikke blive offentliggjort billeder med krænkende indhold, og det er altid muligt at bede os om at tage specifikke billeder af de sociale medier og/eller hjemmesiden.