Medskabelse som vej til indflydelse - 2022

For AMR, TR og FTR: Hvordan kan den tillidsvalgte medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne, i stedet for at blive tilskuer til processen? Tag på kursus og bliv klogere på medskabelse, som en vej til indflydelse. Et to-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Tirsdag 22. november 2022
08.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Hvad handler kurset om

På kurset bliver du præsenteret for en model for og forståelse af medskabelse, hvor den grundlæggende tanke er, at indflydelse først for alvor opstår, når man som tillidsvalgt og medarbejderside redefinerer forståelsen af sin egen rolle, sin platform og opgaver: Traditionelt har den tillidsvalgtes rolle været at sikre kollegerne bedst mulige løn og arbejdsvilkår og indflydelse på arbejdspladsens udvikling. Når vi taler om medskabelse bliver rollen at medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne.  

Dermed handler indflydelse ikke så meget om magt om positioner, men om bidrag og den fælles interesse. Bæredygtige bidrag kræver ledelsens deltagelse, kollegernes opbakning og fagforeningens tillid og delegering. 

Som tillidsvalgt skal man være i stand til at bevare og udvikle sin platform, så man er en interessant dialog- og aftalepartner for ledelsen samtidig med, at man har kollegernes opbakning og fagforeningens tillid. 

Indhold

På kurset sætter vi fokus på de dynamikker, der er i spil, når man som tillidsvalgt søger indflydelse under ledelsesretten.

Vi vil arbejde i dybden med medskabelse som en strategi for indflydelse med bl.a. følgende overskrifter: 

 • Kerneopgaven som begreb - hvordan kan vi trække det ind i MED/SU? 
 • De udfordringer som arbejdspladserne står overfor - Skal den tillidsvalgte medvirke til at håndtere dem eller kigge på?  
 • Forbedringer: Hvordan kan tillidsvalgte være med til at skabe forbedringer - som gør at arbejdspladsen bedre kan håndtere udfordringerne?
 • Bruge sin platform: At have relationer til ledelse, kolleger og den faglige organisation er afgørende - så hvordan kan man bruge de relationer til at sikre indflydelse?
 • Rum for indflydelse – hvornår skal vi henholdsvis aftale, være i dialog og varetage den enkeltes interesser?

Efter kurset har du

 • en dybere forståelse af den tillidsvalgtes funktion, opgaver og dilemmaer, gennem indsigt i brugen af den tillidsvalgtes platform; de rum den tillidsvalgte agerer i og de opgaver, den tillidsvalgte løser
 • indsigt i mulighederne for at være medskabende for bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne 
 • en opmærksomhed på betydningen af at være en interessant dialog- og aftalepartner for ledelsen og samtidigt have kollegernes opbakning og fagforeningens tillid. 
 • en forståelse af de dynamikker, der er i spil, når man som tillidsvalgt søger indflydelse

 

Der udstedes ikke kursusbeviser.
Hvis du har brug for at gemme kursusindholdet, kan du kopiere eller downloade kursusbeskrivelsen her på denne side. Dette skal gøres inden kursusafholdelsen, da kurset herefter bliver deaktiveret.

Målgruppe

 • FTR
 • TR 
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe
 • AMR

Forudsætninger for at deltage

FTR og TR:

 • Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen. Har du påbegyndt TR-grunduddannelsen efter april 2021, er kurset ikke relevant for dig.

AMR:

Du skal: 

 • have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
 • have minimum ½ års erfaring som AMR, samt
 • være medlem af Ergoterapeutforeningen

Varighed og ophold

Kurset er et 2-dages internatkursus med overnatning betalt af Ergoterapeutforeningen.
Kurset afholdes fra den 22.-23. november 2022.

Hvad er et internatkursus

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

Pris

Kurset er gratis.

Udgifter i forbindelse med kurset

FTR og TR

 • Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport til egne TR. 
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefri med løn inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

AMR

 • Etf dækker udgifter til transport til egne AMR. Der gives ingen lønrefusion fra Etf. 
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

Deltagerantal og fordeling af pladser

Min. 15 og max 30 i alt.

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Program

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før kurset.

Underviser og kursusleder

Karsten Brask Fischer, Impactlearning.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte Merete Lauesen på ML@etf.dk eller tlf. 53 36 49 34.
Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Lone Petersen på lp@etf.dk eller tlf. 53 36 49 36.

 

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til KAN@etf.dk.  

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.