Landsdækkende TR-møde - Somatik - den 25. september 2019

To gange om året får TR en invitation fra Etf til at deltage på et TR-regionsmøde. Det landsdækkende TR-møde den 25. september er for TR fra hele landet, der arbejder inden for somatikken, og er ansat i en region.
Onsdag 25. september 2019
09.30
Mødecenter Fabrikken, lokale 7
Lumbyvej 17, F. bygn. 4
5000 Odense C

Dato og tid

Landsdækkende TR-møde - Somatik - den 25. september 2019, kl. 10.00 - 15.25.

Der er kaffe/te og morgenbrød fra kl. 9.30.

 

Hvad handler arrangementet om

Programmet for mødet finder du HER.

Programmet for forårets og efterårets møder fastlægges fra gang til gang.

Almindeligvis holdes TR-regionsmøderne fælles for TR ansat på den kommunale eller regionale overenskomst. Nogle gange opdeles møderne efter overenskomst - så der er særskilt møde for TR ansat på KL's overenskomst og særskilt møde for TR ansat på RLTN's overenskomst.  

Mødernes indhold vil ofte være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv. 

Her møder du andre TR og FTR fra din region og evt. fra andre regioner, din regionsformand, konsulenter fra Etf samt evt. Etf’s formand eller næstformand.

Forudsætninger for at deltage

Du er enten:

  • TR og TR for flere faggrupper
  • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut

ansat på RLTN's overenskomst, og arbejder inden for det somatiske område. 

Er du ansat på RLTN's overenskomst, og arbejder inden for det sociale område, er du velkommen til at tilmelde dig et af TR-regionsmøderne i din region, som primært er for TR på det kommunale område. 

Er du TR-suppleant med selvstændige TR-opgaver, giver Etf dig mulighed for at deltage sammen med TR.

Men spørg først din leder om du kan få tjenestefri med løn for at deltage på mødet.

Er du TR-suppleant (kun for ergoterapeuter), kan du deltage, hvis din TR er forhindret.

Sted

Mødecenter Fabrikken, lokale 7
Lumbyvej 17, F. bygn. 4
5000 Odense C

Udgifter ifm med TR-regionsmødet

Mødet er gratis.

Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport. 

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her  

 

Husk at søge om tjenestefri med løn

Husk at søge om tjenestefri inden mødet jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-møder arrangeret af organisationen.

Et TR-regionsmøde er et internt Etf-møde. 

Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på møder for TR, som den forhandlingsberettigede organisation arrangerer. 

 

Tilmeldingsfrist

Den 3. september 2019.

Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder, inden du tilmelder dig.

Pladserne til TR-regionsmøderne bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet. 

Vi glæder os til at se dig på mødet. For at deltage skal du have tilmeldt dig inden fristens udløb. Vær opmærksom på, at du umiddelbart efter din tilmelding modtager en bekræftelse på, om du har fået en plads på mødet. Det er ikke muligt at tilmelde sig efter fristens udløb – ligesom du heller ikke kan bytte plads med andre efter fristens udløb.

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Mette-Louise Mayerhofer på tlf. 53 36 49 43 eller mail MLM@etf.dk.

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt din regionsformand: 

  • Åse Munk Mortensen, tlf. 53 36 49 71 eller mail aamm@etf.dk
  • Anna-Marie Laustsen, tlf.  53 36 49 81 eller mail aml@etf.dk 
  • Lisbeth Krabbe Nielsen, tlf.  53 36 49 91 eller mail lkn@etf.dk  

eller

chefkonsulent Merete Lauesen, tlf. 53 36 49 34 eller mail ml@etf.dk

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.