Kvalitet og trivsel 2018 - Viborg

Temadagen stiller skarpt på, hvordan I på arbejdspladsen kan skabe dialog og samarbejde om at udvikle og værne om kvaliteten i arbejdet ? også når rammerne er udfordret. Tilmeld TRIO-en til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Torsdag 27. september 2018
10.00
Best Western Golf Hotel Viborg
Hans Tausens Allé 2
8800 Viborg

 

Hvad handler kurset om

Mange arbejdspladser oplever, at rammerne for arbejdet udfordrer mulighederne for at kunne levere den kvalitet i arbejdet, som borgerne har behov for – dette presser trivslen blandt fysio- og ergoterapeuter.

Der findes ikke en mirakelkur mod for få ressourcer – så hvad kan vi gøre for at værne om kvaliteten i arbejdet?

På temadagen vil TRIO’en få en forståelse for de forskellige rationaler, der har indflydelse på den kvalitet, vi kan levere i arbejdet som fysio- og ergoterapeuter.

De forskellige rationaler:

 • det styringsmæssige
 • det faglige og
 • det samskabende og patientinddragende

kan skabe dilemmaer i forhold til kvaliteten i arbejdet og udfordre den faglige praksis og dermed trivslen på arbejdspladsen. TRIO’en vil få inspiration til, hvordan I på arbejdspladsen kan skabe dialog og samarbejde om at udvikle og værne om kvaliteten i arbejdsindsatsen – også når rammerne er udfordret.

Dagen vil være en kombination af oplæg i plenum og dialog i TRIO-gruppen. Dialogen vil foregå ud fra forskellige diskussionsmodeller(eller procesmodeller), som samtidig kan give inspiration til dialogformen på arbejdspladsen, når I efterfølgende skal diskutere kvaliteten i arbejdet.

Indhold

 • Kvalitet i arbejdet/indsatsen og godt arbejdsmiljø som hinandens forudsætninger
 • Viden om hvilke rationaler der påvirker kvaliteten i den faglige praksis
 • Hvad betyder rationalerne for vores prioriteringer og for hvordan vi udfører kerneopgaven
 • Inspiration til at sætte kvalitet i arbejdet/indsatsen på dagsorden i personalegruppen
 • Inspiration til at skabe rammer for god kvalitet i arbejdet
 • Arbejdspladsen som proaktiv aktør i arbejdet med at værne om/udvikle kvalitet i arbejdet/indsatsen
 • Inspiration til indsatsområder for kvalitetsudvikling på de fire niveauer i IGLO; Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation

Efter kurset

 • Kan I uddrage, hvilke rationaler der har indflydelse på den kvalitet arbejdsopgaverne løses med på jeres arbejdsplads
 • Er I bevidste om de væsentligste dilemmaer og krydspres I skal håndtere på arbejdspladsen i forhold til den faglige kvalitet
 • Er I inspireret til hvordan TRIO’en kan sætte den faglige praksis på dagsordenen på egen arbejdsplads med det formål at opnå mest mulig kvalitet i arbejdet
 • Er I blevet inspireret til, hvordan I kan støtte arbejdspladsen i at være en proaktiv aktør i arbejdet med at værne om/udvikle kvalitet i arbejdet

 

Din forberedelse

På temadagen får I mulighed for at arbejde med udgangspunkt i dilemmaer/situationer fra egen arbejdsplads, hvor I har oplevet, at kvaliteten i arbejdet og dermed trivslen er under pres.  

Derfor opfordrer vi jer til inden kurset at drøfte følgende spørgsmål og medbringe stikord fra drøftelsen på  dagen.

 • Hvad presser jer, for at kunne levere den faglige kvalitet i arbejde, som I gerne vil?

 

Målgruppe

 • AMiR
 • TR
 • Ledere - uanset faglig baggrund

TRIO’en skal være repræsenteret på temadagen med min. 1 leder, 1 AMiR og 1 TR. Der er i begrænset omfang mulighed for, at ledere, TR og AMiR fra andre faggrupper kan deltage på temadagen.

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter har fortrinsret.

 

Forudsætninger for at deltage

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

AMiR 

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR 
 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

TR

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført modul 1 + 2 af TR-grunduddannelsen 

 

Pris

Kurset er gratis for medlemmer.

Deltagere med anden faglig grunduddannelse, skal betale et deltagergebyr på 2.300 kr.

Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Ved afbud betales deltagergebyret kun tilbage, hvis kursuspladsen kan blive besat til anden side.

 

Udgifter ifm med kurset

TR

 • Etf dækker udgifter til transport. Der gives ikke lønrefusion fra Etf til TR.  
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

AMiR

 • Etf dækker udgifter til transport til egne AMiR. Der gives ingen lønrefusion fra Etf. 
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her
 • Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

 

Ikke medlem af Etf

Hvis du ikke er medlem af Etf., skal du skrive mail til Karina Jeppesen, kj@etf.dk med oplysning om:

 • Kursusnavn og dato
 • Navn og adresse
 • Hvem betaler?
 • Hvis arbejdsgiver betaler:
  • Oplys betalers navn og adresse
  • CVR.nr.
  • EAN.nr.

Hvis du selv betaler, sendes faktura til den mail, som du oplyser ved tilmelding og som oplyses på deltagerlisten.

 

Deltagerantal

Min. 15 og max. 30.

 

Dine data

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset.

 

Underviser

Konsulent Maj Fjordside, Ergoterapeutforeningen

Faglig chef Sille Frydendal, Danske Fysioterapeuter

Facilitator

cand.scient. Jacob Lindeblad

Kursusleder

Middelfart: AFLYST
Karen Fischer-Nielsen, Organisationskonsulent i Danske Fysioterapeuter

Viborg:
Britt Thorning Lind, Arbejdsmiljøkonsulent i Ergoterapeutforeningen

København:
Merete Lauesen, Chefkonsulent på TR-området i Ergoterapeutforeningen

 

Program

Deltagere får programmet tilsendt ca. 4 uger før kursusstart.