Sensory Profile adolescent/adult - København - Modul 1 & 2

Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. maj og juni
Onsdag 3. maj 2023
08.30
Østerbrohuset
Århusgade 103
2100 København Ø

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til ergo – og fysioterapeuter der arbejder med unge, voksne og ældre.

Indhold

Redskabet er udviklet af ergoterapeut Winnie Dunn og ergoterapeut Catana Brown.
Sensory Profile er giver viden om og indsigt i det sensoriske nervesystems bearbejdningsmønstre, ud fra en klientcentreret tilgang, med fokus på hverdagens gøremål med udgangspunkt i indtryk fra smag, lugt, syn, hørelse, balance, føle- og berøringssansen, aktivitetsniveau samt bearbejdning af bevægelsesindtryk.
Sanseindtryk er konstant i brug, primært ubevidst, og er helt essentielt for at vi kan agere i verden. Vores tanker, følelser og adfærd hænger uløseligt sammen med vores sensoriske nervesystem og de påvirker derfor hinanden. 

Vi bruger alle vores sanser, men vi bearbejder sanseindtrykkene på forskellig vis. Dermed får vi også forskellige profiler. Ved at kende et menneskes profil, får vi øget forståelse for dennes trivsel og adfærd og kan komme konkrete interventionsforslag. 

I vores adfærd har vi aktive eller passive strategier for selv at regulere sanseindtryk. 
Aktiv selvregulering vil sige at kontrollere mængden og typen af sanseindtryk, ved aktivt at fjerne eller tilføje sanseindtryk. Passiv selvregulering vil sige at vi lader ting ske og derefter reagerer på disse sanseindtryk, ved at være overstimuleret eller at have fået for få sanseindtryk. Ofte skal nervesystemet forholde sig til modsatrettede stimuli. Dette kræver evne til at modulere, altså tilpasse og justere imellem mange komplekse faktorer, således at balancen i hele ens væsen opretholdes. 

Det er væsentligt at huske på at hvert menneske har deres egen individuelle sammensætning. Det afgørende er, om det skaber vanskeligheder i hverdagen. Her kan viden fra Sensory Profile og viden om sansebearbejdning, være meget nyttig til at skabe forståelse for og viden om, hvilke sansestimuli der skal være mere eller mindre af, for at forebygge negative reaktioner og for at fremme trivsel og god livskvalitet.

 

Kurset kan rumme forskellige målgrupper så som: psykiatri, autisme, ADHD, spiseforstyrrelser, demens, udviklingshæmning, arbejdsevnevurdering osv. Det er også interessant for dig som terapeut at kende din egen profil både professionelt og privat. Kurset tager udgangspunkt i spørgeskemaet til unge, voksne og ældre: Sensory Profile adolescent/adult. Da det kan være relevant for nogle målgrupper at bruge børnespørgeskemaerne, er der også mulighed for at arbejde med dem:
Child Sensory Profile 2 (3-14 år), Todler Sensory Profile 2 (7-35 måneder) og Infant Sensory Profile 2 (0-6 måneder). 

Af hensyn til udbyttet af kurset forudsættes det, at kursisten har adgang til testmaterialet (spørgeskemaer og manual). Det forhandles af Pearson Clinical i Danmark. Det kræver autorisation som ergoterapeut eller fysioterapeut at købes redskabet. 

 
Modul 1 har fokus på at lære brugen af redskabet og teorien bag:

 • Sanseintegration og sansebearbejdning, herunder modulation.
 • Model of Sensory Processing. Modellen som Sensory Profile bygger på.
 • Teorien er vigtig for at forstå redskabet og til at finde interventionsstrategier.
 • Opbygningen af redskabet Sensory Profile.
 • Vi veksler mellem teori og praksis. Der vil være praksiseksempler og cases.
 • Lav profilen på dig selv.
 • Tolkning af profilen til anvendelse for intervention.

  Modul 2 har fokus på intervention og kommunikation af Sensory Profile:

 • Dine erfaringer med brugen af Sensory Profile.
 • Interventionsstrategier.
 • Casearbejde med fokus på intervention og konkrete løsningsforslag.
 • Vi veksler mellem teori, praksis, spørgsmål, øveopgaver og opsamling i plenum
 • Kommunikation af Sensory Profile tilden profilen er lavet på, tværfagligt, samt skriftlig kommunikation af profilen.

Der udstedes kursusbevis. 

Kursusdatoer

Modul 1 er et 2-dages kursus, som afholdes den 4. og 5. maj 2023.
Modul 2 er også 2- dages kursus, som afholdes den 1. og 2. juni 2023.

Når du tilmelder dig er du automatisk tilmeldt begge moduler.

Sted

Østerbrohuset,
Århusgade 103,
2100 København Ø

Pris og tilmelding

Pris for begge moduler, 4 dage i alt er kr. 7.200,00.
Tilmelding sker på www.videnomsanser.dk under tilmelding.

Betaling

Ønskes betaling med EAN nr. oplyses dette ved tilmelding sammen med arbejdspladsens adresse.
Betaling på anden vis, foregår ved faktura med betalingsoplysninger.
Tilmelding er bindende.

Tilmeldingsfrist

21. april 2023.

Kontaktperson

Ved spørgsmål kontaktes ergoterapeut Solveig Maria Radut
Mail: sr@deviva.dk
Tlf. 30 40 55 55