KURSUSANNONCE: Sensory Profile adolescent/adult - Aalborg - Modul 1 & 2

Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. marts og april 2019.
Torsdag 7. marts 2019
08.30
DeViva v/Solveig Maria Radut
Algade 31, 2.
9000 Aalborg

 

Målgruppe

Kan bruges til alle målgrupper.

Kurset henvender sig til ergo – og fysioterapeuter der arbejder med unge, voksne og ældre.

Indhold

Redskabet er udviklet af ergoterapeut Winnie Dunn og ergoterapeut Catana Brown.
Sensory Profile giver viden om og indsigt i det sensoriske nervesystems bearbejdningsmønstre, ud fra en klientcentreret tilgang, med fokus på hverdagens gøremål med udgangspunkt i indtryk fra smag, lugt, syn, hørelse, balance, føle- og berøringssansen, aktivitetsniveau samt bearbejdning af bevægelsesindtryk.
Disse sansninger er konstant i brug, primært ubevidst, og er helt essentielt for at vi kan agere i verden. Vores tanker, følelser og adfærd hænger uløseligt sammen med vores sensoriske nervesystem og de påvirker derfor hinanden. 

Vi bruger alle vores sanser, men vi bearbejder sanseindtrykkene på forskellig vis. Dermed får vi også forskellige profiler. Ved at kende et menneskes profil, får vi øget forståelse for dennes trivsel og adfærd og kan komme konkrete interventionsforslag. 

I vores adfærd har vi aktive eller passive strategier for selv at regulere sanseindtryk. 
Aktiv selvregulering vil sige at kontrollere mængden og typen af sanseindtryk, ved aktivt at fjerne eller tilføje sanseindtryk. Passiv selvregulering vil sige at vi lader ting ske og derefter reagerer på disse sanseindtryk, ved at være overstimuleret eller at have fået for få sanseindtryk. Ofte skal nervesystemet forholde sig til modsatrettede stimuli. Dette kræver evne til at modulere, altså tilpasse og justere imellem mange komplekse faktorer, således at balancen i hele ens væsen opretholdes. 

Det er væsentligt at huske på at hvert menneske har deres egen individuelle sammensætning. Det afgørende er, om det skaber vanskeligheder i hverdagen. Her kan viden fra Sensory Profile og viden om sansebearbejdning, være meget nyttig til at skabe forståelse for og viden om, hvilke sansestimuli der skal være mere eller mindre af, for at forebygge negative reaktioner og for at fremme trivsel og god livskvalitet.

Kurset kan rumme forskellige målgrupper så som: psykiatri, autisme, ADHD, spiseforstyrrelser, demens, udviklingshæmning, arbejdsevnevurdering osv. Det er også interessant for dig som terapeut at kende din egen profil både professionelt og privat. Kurset tager udgangspunkt i spørgeskemaet til unge, voksne og ældre: Sensory Profile adolescent/adult. Da det kan være relevant for nogle målgrupper at bruge børnespørgeskemaerne, er der også mulighed for at arbejde med dem:

Child Sensory Profile 2 (3-14 år), Todler Sensory Profile 2 (7-35 måneder) og Infant Sensory Profile 2 (0-6 måneder).

Af hensyn til udbyttet af kurset forudsættes det, at kursisten har adgang til testmaterialet (skemaer og manual).
Det forhandles af Pearson Assessment i Danmark. Det kræver autorisation som ergoterapeut, fysioterapeut eller psykolog at købes redskabet. Hvis du er på en arbejdsplads med flere terapeuter, er der kun brug for ét sæt af testmaterialet.

Modul 1 (2 dage) har fokus på at lære at bruge redskabet og teorien bag:

 • Sanseintegration og sansebearbejdning, herunder modulation.
 • Model of Sensory Processing. Modellen som Sensory Profile bygger på.
 • Teorien er vigtig for at forstå og anvende redskabet.
 • Opbygningen af redskabet Sensory Profile.
 • Vi veksler mellem teori og praksis. Der vil være praksiseksempler og case.
 • Lav profilen på dig selv.
 • Tolkning og analyse af profilen til anvendelse i interventionen.

Modul 2 (2 dage) har fokus på intervention og kommunikation af Sensory Profile:

 • Jeres erfaringer med brugen af Sensory Profile.
 • Interventionsstrategier.
 • Casearbejde med fokus på intervention med konkrete løsningsforslag.
 • Kommunikation af Sensory Profile, til den profilen er lavet på, tværfagligt samt skriftlig kommunikation af profilen.
 • Vi veksler mellem teori, praksis, spørgsmål, øve-opgaver og opsamling i plenum

Pris og tilmelding

Kurset koster kr. 6.700,- for begge moduler (i alt 4 dage) incl. ét test spørgeskema som kursisten udfylder på sig selv, mappe med undervisningsmateriale og forplejning.

Der udstedes kursusbevis.

Tilmelding sker ved mail til Solveig Maria Radut på: sr@deviva.dk

Læs mere på www.videnomsanser.dk

Kursusdatoer

Modul 1 er et 2-dages kursus, som afholdes 7. - 8. marts 2019

Du er automatisk tilmeldt modul 2 den 4. - 5. april 2019, når du tilmelder dig modul 1.

Betaling

Ønskes betaling med EAN nr. oplyses dette ved tilmelding sammen med arbejdspladsens navn og adresse.
Du er først tilmeldt kurset, når din betaling er registreret.
Betaling på anden vis, foregår ved faktura med betalingsoplysninger.

Kontaktperson

Ved spørgsmål kontaktes ergoterapeut Solveig Maria Radut
Mail: sr@deviva.dk
Tlf. 30 40 55 55