KURSUSANNONCE: Klinisk vejleder for terapeuter i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Nu er det muligt at tage et diplommodul, der retter sig specifikt mod kliniske undervisere inden for ergoterapi og fysioterapi. Modulet er sammensat, så det retter et særligt fokus på ergoterapeuter og fysioterapeuter, der vejleder studerende i klinisk praksis, og er dermed tonet ind i disse professioner.
Mandag 23. oktober 2017
09.00
Professionshøjskolen Absalon
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

 

Som klinisk vejleder indgår du i et tæt samarbejde med professionshøjskolerne, og er i det samarbejde blandt andet med til at udvikle ergoterapi- eller fysioterapiprofessionen, herunder koblingen mellem teori og praksis.

Du har mulighed for, sammen med den arbejdsplads du repræsenterer, at vise den studerende hvilke udviklingsmuligheder, der eksisterer i praksis, og konkret indgå i samarbejde med den studerende omkring udvikling af praksis.

Som deltager på dette modul får du styrket dine kompetencer til at facilitere læreprocesser og håndtere etiske dilemmaer i den ergo- og fysioterapeutiske praksis - også i det udfordrende forløb. Du bliver som deltager klædt på til at kunne udvikle læringsforløb med en rød tråd, der imødekommer de professionsbachelorstuderendes niveau og behov.

På modulet har vi desuden fokus på, at du som klinisk underviser arbejder bevidst med udvikling af den studerendes terapeutrolle og relationsarbejde, samt terapeutiske elementer som kropslig nærhed og berøring.

Undervisningen på modulet bliver primært varetaget af undervisere fra ergo- og fysioterapeutuddannelserne samt af kliniske undervisere inden for ergoterapi og fysioterapi. Modulets undervisere vil også varetage vejledningen til modulopgaven.

For yderligere information og tilmelding:

http://ucsj.dk/modul/modul/klinisk-vejleder-i-sundhedsfaglige-professionsuddannelser/

Du finder tilmelding i nederste højre hjørne.

Tilmeldingsfrist

Mandag, 25. september 2017

Arrangør

Professionshøjskolen Absalon (tidligere UCSJ)

Start dato

Mandag, 23. oktober 2017 kl. 9:00.

Undervisningsdatoer

 • 23. og 24. oktober
 • 30. og 31. oktober
 • 13. og 14. november
 • 20. og 21. november
 • 4. og 5. december 2017

Undervisningen foregår i tidsrummet kl. 09.00-15.00.

Sted

Professionshøjskolen Absalon
Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Pris

12.500,00 DKK

Indhold

Pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning

 • Begrebsafklaring af vejledning, undervisning og relaterede begreber
 • Læringsforståelse:

Læringsforudsætninger, deltagerforudsætninger, rammefaktorer, læreproces.

Underviser- og vejlederprofessionalitet

 • Facilitering af læreprocessen:

Refleksionsbegrebet, supervision, feedback og/eller evaluering, kommunikation, spørgsmålstyper, kompetencer til problemløsning i fremtidens sundhedsvæsen

 • Etik og dilemmaer i praksis:

Moralske aspekter, professionspersonlige grænser, empati, værdier og fordomme, kritisk forholden sig til sig selv, magt og magtasymmetri, etiske dilemmaer i udfordrende vejledningsforløb, tavshedspligt

 • Terapeutrollen og relationsskabelse:

Terapeutrollen, relationsarbejdet og borgeren som partner, resonans/dissonans, berøring og nærhed, Compliance vs Concordance.

Iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og læreprocesser

 • Rollen som eksaminator og bedømmer:

Håndtering af klager, formelle krav og retningslinjer, karakterskala og andre lov- og studieordningsmæssige rammer.

Læringsmiljø i klinisk undervisning

 • Læring i praksis ud fra forskellige perspektiver:

Teori og praksisforholdet, situeret læring og transfer, praksisfællesskaber, erfaringsbaseret læring, transformativ læring.

Vejledning og bedømmelse, herunder den studerendes egen vejlederpraksis

 • Vejlederen i spændingsfeltet mellem vejledning og bedømmelse:

Supervision mm.