KPPE - Superinspirerende Netværksdøgn i Middelfart

Prioriter et døgn, som giver plads til udvikling af dit selvstændige virke. Her er højt fagligt indhold med fokus på dit selvstændige virke. Her er plads til solid sparring. Formålet med netværksdøgnet er at styrke og nyttiggøre relationer mellem privatpraktiserende ergoterapeuter. Der tages udgangspunkt i egen situation og der udvikles herfra. Der er ligeværdigt fokus på arbejdsliv, trivsel, selvledelse, indtjening, samarbejde og udvikling.
Fredag 15. marts 2019
15.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Indhold

Døgnet udvikles, planlægges og faciliteres af Margrete Bak (www.karlbak.dk), som ekstern facilitator i samarbejde med bestyrelsen. Hun sørger for, at det bliver afvekslende, overraskende og relationsskabende.

Vi har oplevet Margrete Bak flere gange. Ved sidste netværksdag var der meget høj grad af tilfredshed. Her var citater som “Det faglige indhold var VIRKELIG brugbart uanset om man er mangeårig eller nystartet. En fantastisk dygtig underviser, som med sin egen energi fik gjort os kursister helt høje. Spot on på det niveau jeg havde brug for.” Fik på kort tid zoomet ind på det vigtige – og er allerede I gang med at handle på det I praksis”.

 

Målgruppe og forudsætninger

Medlem af Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter, et landsdækkende netværk af erhvervsdrivende ergoterapeuter, som består af ergoterapeuter, der har eller ønsker at få egen virksomhed. 

Medlemsskabet koster 200 kr og du kan tilmelde dig her.

 

Program

Fremsendes i mail efter tilmeldingsfristens udløb.

 

Pris

På baggrund af jer medlemmers tilbagemeldinger har bestyrelsen undersøgt og forhandlet med både kursuscentre og ekstern facilitator og fundet frem til et superinspirerende netværksdøgn. Ligeledes har bestyrelsen budgetteret med et tilskud, så medlemmerne får det til en favorabel pris, som vi håber, I vil støtte op om.

Her vil være fuld forplejning og gode rammer til et døgn, som peger fremad mod professionel innovation og giver rum til at træne sit professionelle mod.

Enkeltværelse: 1.450 kr. pr. person.

Ved 2 i dobbeltværelse: 1.350 kr. pr. person.

Priserne er inkl. moms. Dette er en virksomhedsudgift, så du kan trække det fra i din virksomheds regnskab.

 

Tilmeldingsfrist

Bindende tilmelding inden den 14. januar 2019 kl. 12:00 p.g.a. bookning af værelser.

 

Facilitator

Margrete Bak, www.karlbak.dk

 

Kontaktpersoner

Vedrørende tilmelding: Nina Bech Engelsen i Ergoterapeutforeningen på mailadressen: nbe@etf.dk 

Vedrørende indhold: Bestyrelsesmedlem Marie Engel Jensen på marie@evivo.dk eller tlf.: 25367221