KPPE - Netværksdag "Persondata" og Generalforsamling 2019

Tilmeld dig efterårets netværksdag og generalforsamling. Generalforsamlingen er altid vigtig, - og grund nok til at komme. MEN vi ønsker at give dig mere.
Torsdag 26. september 2019
09.00
Kulturhuset Indre By
Charlotte Ammundsens Plads 3
1359 København K

Med dagens program forsøger vi at give dig, den støtte, du som PrivatPraktiserende Ergoterapeut har brug for, når vi taler om datahåndtering og klient/patientbeskyttelse. Herunder forberedelse til de Risikobaserede tilsyn, som er varslet i 2020.

Netværksdagen vil være informativ og i sagligt samspil med nogle kompetente professionelle, som favner det juridiske og det helt praktiske.

Sidst men ikke mindst er det i selskab med dine dygtige konkolleger fra hele landet. Vi glæder os til at se dig uanset om du overvejer, er nystartet eller garvet.

Indhold

Hvordan ruster du din virksomhed ift. håndtering af persondata og risikobaseret tilsyn?

Vi ønsker at øge din indsigt, så du er klædt på til professionel handling, både ift databeskyttelsesloven, der er vedtaget af EU (GDPR) og de risikobaserede tilsyn som er varslet i 2020. Vi har forsøgt at sammensætte et program, så der også er plads til medlemmer, som er i gråzonerne og som kan være i tvivl om, HVAD der skal gøres, hvilke juridiske krav, og HVORDAN – ikke mindst, når man er en enkeltmands virksomhed og ikke altid arbejder med behandling.

Du vil få viden om journalføring og dokumentation. Dagen giver dig også inspiration fra dine fagfæller med deres gode overvejelser, og hvor vi i et samspil forholder os til, hvordan vi håndterer forskellige former for persondata og hvilke erfaringer vi har gjort os.

Oplægsholdere

GDPR: Ergoterapeutforeningens Advokat Mads Bendix Knudsen og eksterne It-konsulent Kim Nymann Reiland, Kimo Consult.
Risikobaseret Tilsyn: Konsulent og Ergoterapeut fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Journalføring: Beate Jarl, konsulent fra Etf.  

Forberedelse til Medlemmerne inden netværksmødet 

Læs Etf’s vejledning ift. GDPR  

Læs Risikobaseret tilsyn på Etfs hjemmeside 

Hvad gør du allerede i forhold til GDPR? 

Hvad gør du allerede i forhold til Journalføring? 

Hvad gør du ift. forberedelse af risikobaseret tilsyn? 

Hvilket spørgsmål savner du svar på? 

Målgruppe og forudsætninger 

Medlem af Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter, et landsdækkende netværk af erhvervsdrivende ergoterapeuter, som består af ergoterapeuter, der har eller ønsker at få egen virksomhed. 

Medlemsskabet koster 200 kr og du kan tilmelde dig ind her (åbner i nyt vindue).

Sted

Kulturhuset Indre By, Mødelokale 1,

Charlotte Ammundsens Plads 3,

1359 københavn K

Program

Sendes sammen med deltagerliste på mail umiddelbart efter fristens udløb.

Pris

Pris for netværksdagen er kr. 350

Deltager du KUN i generalforsamlingen er det gratis.

Kontaktpersoner

Kontaktperson vedr. tilmelding: Nina Engelsen i Ergoterapeutforeningen på mailadressen: nbe@etf.dk 

Kontaktperson vedr. indhold: bestyrelsesmedlem Marie Engel Jensen på marie@evivo.dk eller tlf.: 25367221.