Konstruktiv dialog for tillidsvalgte - oktober 2022

For FTR, TR og AMR: På kurset får du udbygget og trænet redskaber til at opnå en konstruktiv, åben og direkte kommunikation, der styrker din varetagelse af medlemmernes interesser og det gode samarbejde med ledelsen. Et to dages kursus, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Onsdag 12. oktober 2022
08.00
Frederik VI's Hotel
Rugårdsvej 590
5210 Odense NV

Hvad handler kurset om

Indhold

Vi lægger vægt på det relationelle arbejde mellem den tillidsvalgte og medlemmerne og mellem den tillidsvalgte og ledelsen, med udgangspunkt i en forståelse for de forskellige samarbejdspartneres ståsteder.

Kursusdagen byder på teori og redskaber, der kan inspirere til god og konstruktiv dialog i hverdagen. Formen er korte oplæg, dialog og en række praktiske øvelser.

Kurset lægger især vægt på at arbejde i mindre grupper med rollespil, taget ud fra de problemstillinger og dilemmaer, som du står i. Du skal derfor være indstillet på at få feedback fra både medkursister og underviseren.

Vi kommer omkring følgende emner:

 • Kommunikation er kompleks – det er måden…, vores kommunikative spil i hverdagen.
 • Forståelse for relationen som fundament for det gode samarbejde
 • Klar kommunikation og forskellighed - hvordan håndterer du pres?
 • Intro til systemisk tankegang, Karl Tomm spørgeteknikker og feedback
 • Intro til assertive teknikker, konstruktiv dialog og tydelighed i praksis – få blik for hinandens ønsker og behov
 • Konkret arbejde med egen udfordrende dialog
 • Handlingsplan og sparringspartner

 

Efter kurset

 • Har du fået udbygget og trænet redskaber til en konstruktiv, åben og direkte dialog med dine samarbejdspartnere.
 • Har du fået indsigt i, hvordan du selv kan påvirke dialogen.
 • Har du fået trænet egen udfordrende kommunikationssituation i praksis

 

Der udstedes ikke kursusbeviser.
Hvis du har brug for at gemme kursusindholdet, kan du kopiere eller downloade kursusbeskrivelsen her på denne side. Dette skal gøres inden kursusafholdelsen, da kurset herefter bliver deaktiveret.

 

Din forberedelse

Du vil skulle forberede lidt forud for kurset.  

 

Målgruppe

 • AMR
 • FTR
 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe.

 

Forudsætninger for at deltage

FTR og TR  

Du skal have gennemført: 

 • TR-grunduddannelsen

AMR 

Du skal have gennemført

 • gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
 • have minimum et halvt års erfaring som AMR, samt 
 • være medlem af Etf

 

Varighed

Kurset er et internatkursus, der afholdes fra den 12.-13 oktober 2022.

 

Hvad er et internatkursus

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

 

Pris

Kurset er gratis.

 

Udgifter i forbindelse med kurset

FTR og TR

 • Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefri med løn inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

AMR

 • Etf dækker udgifter til transport. Der gives ingen lønrefusion fra Etf.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.
   

Deltagerantal og fordeling af pladser

Min. 14 - max. 16 i alt. 
Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

 

Program

Du får tilsendt en mail med program, din forberedelse og praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før kurset.

 

Underviser og kursusleder

Birgitte Sally, cand. mag. i kommunikation, psykoterapeut og systemisk proceskonsulent.

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen på ml@etf.dk eller tlf. 53 36 49 34.
Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Lone petersen på lp@etf.dk eller tlf. 53 36 49 36.

 

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til kan@etf.dk.

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.