Konflikthåndtering og Samarbejde - 2. del 2019

Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. På kurset kommer du til at arbejde med, hvordan konflikter kan forstås og mødes, og hvordan du konstruktivt håndterer en situation, hvor noget er på spil. Kurset bliver afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske fysioterapeuter.
Onsdag 27. februar 2019
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Hvad handler kurset om

Indhold

 • Kommunikation som redskab til håndtering af konflikter i samarbejdet
 • Dilemmaer for TR og AMiR – bl.a. hvis man selv indgår i konflikten
 • Den afklarende samtale med kollegaen.
 • Den konfliktfyldte samtale. Dialog med modstand. Situationer som fx. kan opstå på et MED-møde, i dialogen med din leder eller med en kollega.
 • Relationers betydning for konflikter i samarbejdet
 • Grundantagelser og paradigmer omkring konflikthåndtering, samt sprogets betydning.

Du får lejlighed til at se på dit eget konfliktmønster, og hvordan du har det med konflikter.

Der bliver givet korte teoretiske oplæg kombineret med praktiske øvelser og rollespil.

Efter kurset

 • Har du forståelse for konflikters dynamik
 • Kan du analysere, hvornår det vil være godt at blande sig
 • Kan du bevidst vælge din strategi i mødet med konflikter
 • Kan du skelne, hvornår konflikter er til dialog og hvornår der skal skæres igennem
 • Kan du lytte til bebrejdelser, kritik og vurderinger uden at tage det personligt
 • Kan du lytte ”bagom” det, den anden siger/signalerer og se mennesket
 • Kan du udtrykke dig klart og samtidig blive på egen banehalvdel
 • Kan du hjælpe en anden person med at blive klar og handlingsorienteret i en konflikt

Din forberedelse:

Du skal medbringe:

 • Et eksempel på en konfliktfyldt situation fra hverdagen, hvor du selv har haft følelser i klemme.
 • Et eksempel på en situation, hvor du har stået i et dilemma, som TR eller AMiR.

Målgruppe

 • AMiR
 • FTR
 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe.

Du skal være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter.

Forudsætninger for at deltage

TR

 • Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

AMiR 

 • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR 

Varighed

Kurset er et internatkursus med overnatning betalt af Etf.

Første del af kurset afvikles den 23. - 24. januar 2019, og anden del den 27. - 28. februar 2019.

Hvad er et internatkursus?

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem dagene.

Udgifter i.f.m. kurset

Kurset er gratis.

TR
Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

Husk at søge om tjenestefri med løn inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

AMiR
Etf dækker udgifter til transport. Der gives ingen lønrefusion fra Etf.
Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

Deltagerantal

Min. 15 - max. 24 i alt

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.
Tilmeld jer samtidigt, hvis I er flere fra samme arbejdsplads, der gerne vil afsted sammen.

Underviser

Konsulenterne Vibeke Thorsen, vibekethorsen.dk og Lene Holmsgaard, diapraxis.dk

Kursusleder

Ingen

Program

Bliver sendt ud til deltagerne ca. 4 uger før kursets start.

Kontaktpersoner

Spørgsmål om tilmelding, kontakt kursussekretær Karina Jeppesen:
kj@etf.dk
53 36 49 43

Spørgsmål til kursets indhold, kontakt chefkonsulent Merete Lauesen:
ML@etf.dk
53 36 49 34

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.