Konflikthåndtering og Samarbejde - 1. del 2022

Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. På kurset kommer du til at arbejde med, hvordan konflikter kan forstås og mødes, og hvordan du konstruktivt håndterer en situation, hvor noget er på spil. Kurset bliver afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske fysioterapeuter.
Tirsdag 25. januar 2022
08.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Hvad handler kurset om

Indhold

 • Kommunikation som redskab til håndtering af konflikter i samarbejdet
 • Dilemmaer for TR og AMR – bl.a. hvis man selv indgår i konflikten
 • Den afklarende samtale med kollegaen.
 • Den konfliktfyldte samtale. Dialog med modstand. Situationer som fx. kan opstå på et MED-møde, i dialogen med din leder eller med en kollega.
 • Relationers betydning for konflikter i samarbejdet
 • Grundantagelser og paradigmer omkring konflikthåndtering, samt sprogets betydning.

Du får lejlighed til at se på dit eget konfliktmønster, og hvordan du har det med konflikter.

Der bliver givet korte teoretiske oplæg kombineret med praktiske øvelser og rollespil.

Efter kurset:

 • Har du forståelse for konflikters dynamik
 • Kan du analysere, hvornår det vil være godt at blande sig
 • Kan du bevidst vælge din strategi i mødet med konflikter
 • Kan du skelne, hvornår konflikter er til dialog og hvornår der skal skæres igennem
 • Kan du lytte til bebrejdelser, kritik og vurderinger uden at tage det personligt
 • Kan du lytte ”bagom” det, den anden siger/signalerer og se mennesket
 • Kan du udtrykke dig klart og samtidig blive på egen banehalvdel
 • Kan du hjælpe en anden person med at blive klar og handlingsorienteret i en konflikt

Din forberedelse

Du skal medbringe:

 • Et eksempel på en konfliktfyldt situation fra hverdagen, hvor du selv har haft følelser i klemme.
 • Et eksempel på en situation, hvor du har stået i et dilemma, som TR eller AMiR.

Målgruppe

 • AMR
 • FTR
 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe.

Du skal være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter.

Forudsætninger for at deltage

TR

 • Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

AMR 

 • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMR 

Varighed

Kurset er et internatkursus med overnatning betalt af Etf.

Første del af kurset afvikles den 25. - 26. januar 2022, og anden del den 1. - 2. marts 2022.

Hvad er et internatkursus?

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem dagene.

Udgifter i forbindelse med kurset

Kurset er gratis. 

TR
Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

Husk at søge om tjenestefri med løn inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

AMR
Etf dækker udgifter til transport. Der gives ingen lønrefusion fra Etf.
Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

Deltagerantal

Min. 16 - max. 24
Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Når du tilmelder dig første del af kurset, er du automatisk tilmeldt anden del af kurset.

Underviser

Konsulenterne Vibeke Thorsen, vibekethorsen.dk og Lene Holmsgaard, diapraxis.dk

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen på ml@etf.dk eller tlf. 53 36 49 34.

Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Kirsten Andersen på kan@etf.dk eller tlf. 53 36 49 43.

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til KAN@etf.dk.  

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.