Konflikthåndterende kultur - 2022

For TRIO'en (TR, AMR og Leder) Konflikter kan ikke undgås - derfor gælder det om at kunne håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Få viden om konflikter, hvad der påvirker konflikter og bliv inspireret til hvordan I kan arbejde hen mod en kultur, der kan rumme og håndtere konflikter. Et to-dages kursus for TR, AMR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Tirsdag 11. oktober 2022
08.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Hvad handler kurset om

Der sker mange forandringer og omstruktureringer både i regioner, kommuner, stat og på det private arbejdsmarked. Der er en tæt sammenhæng mellem forandringer og konflikter. Derfor er det vigtigt at beskæftige sig med konflikter.

Det er en god investering at TRIO’en har en fælles bevidsthed om, hvordan man kan forholde sig konstruktivt til konflikter på arbejdspladsen, for at kunne fastholde og sikre det gode arbejdsmiljø.

Indhold

 • Hvad er en konflikt?
 • Ydre påvirkninger der også spiller ind
 • Hvilke kompetencer skal holdes levende – for at man kan tale om en konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen?
 • Hvilke konflikter skal vi lade ligge, og hvilke er vi nødt til at reagere på? En analysemodel
 • Når konflikter udvikler sig usynligt – hvordan får vi så øje på dem?
 • Sammenhæng mellem konflikter og vores sprog
 • Erfaringsudveksling med andre om hvordan de løser konflikter
 • Hvad går vi hjem og gør? En handleplan.

Efter kurset

 • Har du fået viden om, hvad et fælles sprog om konflikter betyder for at fremme en konflikthåndterende kultur
 • Har du fået analyseredskaber til, hvordan konflikter kan løses konstruktivt
 • Er du blevet inspireret til, hvordan TRIO’en fremadrettet kan udarbejde en slags konfliktkodeks, både i forhold til den enkelte og i den samlede personalegruppe.
   

Der udstedes ikke kursusbeviser.
Hvis du har brug for at gemme kursusindholdet, kan du kopiere eller downloade kursusbeskrivelsen her på denne side. Dette skal gøres inden kursusafholdelsen, da kurset herefter bliver deaktiveret.

 

Kursusforberedelse

I din forberedelse:

 • Vil vi bede TRIO'en om at finde en aktuel konkret konfliktsituation fra jeres arbejdsplads, som I vil arbejde med som TRIO på kurset. (Her er en unik mulighed for at få tid sammen til at gennemarbejde en konkret situation i forhold til nogle fælles analyseredskaber og ende ud med en konkret handleplan inden I går hjem)
 • Vil vi bede dig om at finde en konflikt, som du selv er følelsesmæssigt involveret i (den konflikt kommer du til at arbejde med individuelt og i en gruppe på 3, ledere for sig og tillidsvalgte for sig). Situationen bliver ikke delt i plenum. Det kan f.eks. være noget, der frustrerer eller irriterer dig i dagligdagen.
 • Vil vi anbefale at TRIO’en aftaler en dag efter kurset, hvor I følger op på jeres handleplan.
   

Målgruppe

 • AMR
 • TR
 • Leder – uanset faglig baggrund

TRIO’en skal være repræsenteret på kurset med minimum 1 leder, 1 AMR og 1 TR.
Der er i begrænset omfang mulighed for at ledere, TR og AMR fra andre faggrupper kan deltage på temadagen.

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter har fortrinsret.

Forudsætninger for at deltage

TR

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført modul 1 af TR-grunduddannelsen.

AMR 

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMR 
 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation
   

Varighed

Kurset er et 2-dages internatkursus med overnatning betalt af Ergoterapeutforeningen.
Kurset afholdes fra den 11.-12. oktober 2022.

Hvad er et internatkursus

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

Pris

Kurset er gratis for medlemmer.

Kurset koster 5.400 kr. for deltagere med anden faglig grunduddannelse. Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Ved afbud betales deltagergebyret kun tilbage, hvis kursuspladsen kan blive besat til anden side.

Udgifter i forbindelse med kurset

TR

 • Etf dækker udgifter til transport - Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Etf yder ikke lønrefusion, da det er et TRIO-arrangement, som konkret omhandler forhold på arbejdspladsen og de medarbejdere, du repræsenterer som TR.
  Husk derfor at søge om tjenestefrihed med løn inden du tilmelder dig kurset og oplys din leder om, at der ikke efterfølgende gives lønrefusion fra Etf.

AMR

 • Etf dækker udgifter til transport - Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Etf yder ikke lønrefusion.
  Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.
   

Tilmelding hvis du er fra en anden faggruppe

Hvis du ikke er ergo- eller fysioterapeut, tilmelder du dig temadagen ved at sende en mail til kursussekretær Kirsten Andersen på KAN@etf.dk med følgende oplysninger:
(Hvis du er fysioterapeut, skal du tilmelde dig ved Danske Fysioterapeuter.):

 • Kursusnavn og dato
 • Dit navn og e-mail
 • Om du medlem af en forhandlingsberettiget organisation
 • Hvilken grunduddannelse du har
 • Om du er TR, AMR eller leder
 • Hvem din TRIO består af (navn + funktion + faggruppe)
 • Betalers navn og adresse (EAN.nr. er IKKE nok)
 • CVR.nr.
 • EAN-nr./GLN-nr.

Bemærk! Du kan KUN deltage i kurset, hvis du er medlem af en forhandlingsberettiget organisation

Deltagerantal

Min. 15 og max 30.

Program

Du får tilsendt mail med program og praktiske oplysninger ca. 3 – 4 uger før kurset.

Undervisere

Konfliktmægler Vibeke Thorsen
Konfliktmægler Lene Holsgaard

Kursusleder

Sannie Jørgensen, Forhandlingskonsulent i Danske Fysioterapeuter.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte arbejdsmiljø- og forhandlingskonsulent Niels Bundgaard nbu@etf.dk, dir.tlf. 53 36 49 32.
Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Kirsten Andersen på KAN@etf.dk eller tlf. 53 36 49 43.

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til KAN@etf.dk.

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.