Konference om OK21 - resultatet på det kommunale område den 11. marts 2021

Etf inviterer alle tillidsvalgte og medlemmer, ansat på den kommunale overenskomst, til virtuel konference den 11. marts kl. 14 - 16, hvor vi forventer at kunne præsentere resultatet af det kommunale OK21-forlig. Tilmeldingsfrist: 4. marts 2021.
Torsdag 11. marts 2021
14.00
Ergoterapeutforeningen
Nørre Voldgade 90
1358 København K

 

Om konferencen

Under forudsætning af, at der bliver indgået et forlig, bliver konferencen afholdt den 11. marts kl. 14 - 16.

Vores formand Tina Nør Langager er vært på konferencen sammen med Dorthe Julie Kofoed, Forhandlingschef i Etf.

Her præsenterer de resultatet af det kommunale OK21-forlig, både det generelle og det specielle forlig, set fra et Etf-perspektiv.

Efter præsentationen, bliver alle 'sat i' mindre virtuelle rum for, at få lejlighed til at drøfte resultatet, samt forberede spørgsmål og kommentarer til formanden, der besvares når alle mødes igen i plenum.

Tekniske krav:

  • Du bør sidde et uforstyrret sted med ro omkring dig
  • Som browser, anbefaler vi primært de senere versioner af Chrome og Edge. Safari understøtter ikke skærmdeling

  • Brug helst en PC med kamera for at opnå det bedste udbytte

Vi gør opmærksom på, at første del af konferencen bliver optaget, dvs. når OK21-resultatet præsenteres. Hvis du har kamera på, vil du muligvis være med på optagelsen. Oplægget optages så du har mulighed for at genbesøge det ved senere lejlighed. Resten af konferencen optages ikke. 

Målgruppe

  • FTR og FTR-suppleanter
  • TR og TR-suppleanter
  • Interesserede medlemmer, ansat på den kommunale overenskomst.

 

Udgifter ifm med den virtuelle konference

Det er gratis at deltage.     

Særligt for tillidsvalgte:

Med henvisning til TR-reglerne, giver Etf refusion for tabt arbejdsfortjeneste, hvis arbejdsgiver anmoder om det. Husk at søge om tjenestefri inden mødestart jf. TR-aftalens bestemmelser.

For andre medlemmer:

Vi anbefaler, at du spørger din leder om lov til at deltage i det virtuelle møde, hvis det ligger i din arbejdstid, alternativt forhøre dig om muligheden for at afspadsere.
Etf kan kun yde refusion for evt. tabt arbejdsfortjeneste til FTR, TR eller TR-suppleant i overensstemmelse med TR-aftalens bestemmelser.    

 

Tilmelding

Tilmeld dig konferencen den 11. marts kl.14 - 16 nederst på siden. Frist: 4. marts 2021.  

 

Praktisk information

Efter tilmeldingsfristens udløb vil deltagerne modtage en mail med praktisk information, deltagerliste mm.

 

Deltagerantal

500

 

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på den virtuelle konference bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Når pladserne er fyldt op, bliver der oprettet en venteliste til efterfølgende tilmeldinger.

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Lone Petersen. Tlf 5336 4936 eller mail lp@etf.dk

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt chefkonsulent Merete Lauesen. Tlf. 5336 4934 eller mail ml@etf.dk

 

Dine data

BEMÆRK! Dit navn, postnr./by, arbejdsplads og den e-mailadresse du har oplyst vil fremgå af deltagerlisten samt evt. evaluering af konferencen. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive hurtigst muligt til sekretær Lone Petersen på lp@etf.dk.

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.