Konference for arbejdsmiljøgrupper

Konferencen 2019 for ergoterapeuter og fysioterapeuter i arbejdsmiljøgrupper sætter fokus på begrebet tidsmiljø og giver konkrete bud på indsatsområder og metoder til at understøtte arbejdet med at skabe et sundt tidsmiljø.
Torsdag 9. maj 2019
10.00
Messe C
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

 

Hvad handler konferencen om

På en arbejdsplads med et sundt tidsmiljø er der flow i arbejdet og få eller ingen meningsløse hindringer for produktiviteten. Det er den velfungerende arbejdsplads med et energimæssigt overskud til at løse kerne­opgaven med god kvalitet.

Hvem vil ikke gerne arbejde på sådan en arbejdsplads? Men hvordan skaber vi det sunde tidsmiljø?

Konferencen giver svar på spørgsmål som: Hvad er tidsmiljø? Hvad kendetegner et sundt tidsmiljø? Hvordan kan tid være psykisk belastende? Hvilken rolle spiller pausekulturen? Hvordan kan tidsmiljø sættes på dagsordenen?"

Ud over at gøre dig klogere på begrebet tidsmiljø giver konferencen også konkrete bud på indsatsområder og metoder til at understøtte arbejdet med at skabe et sundt tidsmiljø.

 

Målgruppe

  • AMiR og ledere i arbejdsmiljøgrupper, der er medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
  • I begrænset omfang kan der deltage ledere med anden faglig baggrund. 

Vi anbefaler, at leder og AMiR deltager sammen på konferencen. Men deltager du alene, vil du også få viden og god inspiration at bringe med tilbage til arbejdspladsen.

 

Forudsætninger for at deltage

AMiR 

  • Du skal være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter

Leder

  • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter

Leder med anden faglig baggrund

  • Du skal være medlem af en forhandlingsberettiget organisation
  • Du skal være i arbejdsmiljø­gruppe med en AMiR, der er medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter

 

Pris 

Konferencen er gratis.

Leder, med anden faglig grunduddannelse, skal betale et deltagergebyr på kr.1.200.

Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Ved afbud betales deltagergebyret kun tilbage, hvis kursuspladsen kan blive besat til anden side.
 

Udgifter ifm med kurset

AMiR

Etf dækker udgifter til transport. Der gives ingen lønrefusion fra Etf.

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her 

Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

 

Deltagerantal

Max. 65 AMiR og ledere som er medlem af Ergoterapeuforeningen.

 

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på konferencen bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Tilmeld jer samtidigt, hvis I er flere fra samme arbejdsplads, der gerne vil afsted sammen.

 

Oplægsholdere

  • Henrik Lambrecht Lund, Lektor ved institut for mennesker og teknologi, RUC
  • Rikke Papsøe, Cand.psych.aut.
  • Inger-Marie Wiegman, Arbejdsmiljørådgiver og udviklingskonsulent, medejer af TeamArbejdsliv

 

Program

Invitation med rammeprogram kan hentes her

 

Tilmelding:

Leder der ikke er medlem af Ergoterapeutforeningen bedes kontakte kursussekretær Lone Petersen på tlf. 53 36 49 36