Inddragende forandringsprocesser 2019 - Middelfart

Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser på en temadag fælles for TR, AMiR og ledere. Temadagen bliver holdt fælles med Danske Fysioterapeuter.
Onsdag 23. januar 2019
09.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Hvad handler kurset om

Indhold

 • Forskellige perspektiver på forandringer
 • Mulige konsekvenser af forandringer
 • Hvad kendetegner den gode forandringsproces?
 • Betydningen af at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser
 • Introduktion til grundtankerne i Bo Vestergårds bog: Fair Proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger
 • Præsentation og diskussion af en række metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser
 • Afprøvning af udvalgte dele af 2 – 3 metoder
 • TRIOens roller og samarbejde i forbindelse med at skabe inddragende forandringsprocesser

Temadagen er en workshop med korte oplæg og diskussioner i mindre grupper ud fra egne erfaringer med forandringsprocesser.

Efter temadagen

 • Har du kendskab til, hvad der er vigtigt for at skabe en forandringsproces, der indtænker et godt arbejdsmiljø undervejs
 • Er du bevidst om betydningen for medarbejderne og for resultatet af forandringsprocessen, når medarbejderne bliver inddraget
 • Har du godt kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser
 • Har du/I prioriteret, hvad der er vigtigst at tage fat på, når I er tilbage på arbejdspladsen for at fremme arbejdet med inddragende forandringsprocesser

Din forberedelse

Du får brug for eksempler på forandringer fra din arbejdsplads – små som store. Eksemplerne skal bruges, når I løbende skal diskutere temadagens emner i relation til jeres egen arbejdsplads.

Temadagen tager primært udgangspunkt i pjecen ”Skab robuste forandringer – med fokus på trivsel”.
Du kan orientere dig i pjecen på følgende link.

Målgruppe

 • AMiR
 • TR
 • Ledere, uanset faglig baggrund

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter har fortrinsret.

Forudsætninger for at deltage

TR 

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført modul 1 + 2 af TR-grunduddannelsen 

AMiR 

 • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR 
 • Være medlem af Etf

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

Varighed

Temadagen afholdes tre steder i landet:
Viborg: 22. januar 2019
Middelfart. 23. januar 2019
København: 24. januar 2019

Pris

Kurset er gratis for medlemmer.

Leder, med anden faglig grunduddannelse, skal betale et deltagergebyr på 2.300 kr.
Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Ved afbud betales deltagergebyret kun tilbage, hvis kursuspladsen kan blive besat til anden side.

Udgifter i.f.m. med kurset

TR

 • Etf yder ikke lønrefusion, da det er et TRIO-arrangement, som konkret omhandler forhold på arbejdspladsen og de medarbejdere, du repræsenterer som TR.
  Husk derfor at søge om tjenestefrihed med løn inden du tilmelder dig temadagen og oplys din leder om, at der ikke efterfølgende gives lønrefusion fra Etf.

 • Etf dækker udgifter til transport. 
  Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

AMiR

 • Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart. Etf yder ikke lønrefusion.
 • Etf dækker udgifter til transport. 
  Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

Leder

 • Etf dækker ikke udgifter til transport og yder ikke lønrefusion.

Deltagerantal

 • Min. 15 og max. 30, heraf 15 til ergoterapeuter.

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på temadagen bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.
OBS! Tilmeld jer samtidigt, hvis I er flere fra samme arbejdsplads, der gerne vil afsted sammen. 

Hvis du ikke er medlem af Ergoterapeutforeningen, skal du skrive mail til Karina Jeppesen, kj@etf.dk med oplysning om:

 • Dit navn, adresse og E-mail
 • Hvis arbejdsgiver betaler:
  • Oplys betalers navn og adresse (det er IKKE nok med EAN.nr.)
  • CVR.nr.
  • EAN.nr.
  • Evt. ref. (Vigtigt i Kbh. kommune)

Hvis du selv betaler, sendes faktura til din mail.

Undervisere

Britt Thorning Lind, arbejdsmiljøkonsulent i Ergoterapeutforeningen og Sannie Jørgensen, forhandlingskonsulent i Danske Fysioterapeuter.

Program

Vil blive sendt ud ca. 4 uger før temadagen.

Kontaktpersoner

Spørgsmål om tilmelding, kontakt kursussekretær Karina Jeppesen:
kj@etf.dk
53 36 49 43

Spørgsmål til temadagenss indhold, kontakt arbejdsmiljøkonsulent Britt Thorning Lind:
btl@etf.dk
53 36 49 32

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.