Hvad betyder budgetterne for TR's arbejde - 2022

Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer.  Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte. Få skærpet din forståelse for de bagvedliggende forudsætninger for de enkelte institutioners budgetter, økonomistyring og budgetplanlægning med fokus på de økonomiske rammer for TR's arbejde.
Torsdag 3. november 2022
10.00
Hotel Koldingfjord, Kolding
Fjordvej 154
6000 Kolding

 

Formål med kurset

Kursets hensigt er at skærpe TR's forståelse for de bagvedliggende forudsætninger for de enkelte institutioners budgetter, økonomistyring og budgetplanlægning med fokus på de økonomiske rammer for TR's arbejde.

Det gælder bl.a. i forhold til de lokale lønforhandlinger og diskussioner om fx midler til kompetenceudvikling. Herudover bliver du som TR bedre klædt på til de generelle drøftelser i SU/MED.

 

Udbytte

Efter kurset vil du som TR være styrket til at indgå i dialog med ledelsen om din institutions budgetmæssige forhold, herunder de økonomiske rammer for TR’s arbejde. Således klæder kurset dig bedre på til at varetage rollen som TR, både når det gælder lønforhandlinger og som repræsentant i SU/MED.

Deltagelse i kurset vil:

 • Øge din indsigt i, hvordan du bedre kan gennemskue din institutions budgetter
 • Skabe en forståelse for din institutions budgetplanlægning og processen bagved
 • Give indsigt i, hvordan institutionens økonomiske rammer også har betydning for de lokale lønforhandlinger
 • Klæde dig generelt bedre på til arbejdet i SU/MED udvalget, herunder hvordan du som SU/MED medlem har mulighed for at øge din indflydelse på bl.a. budgetplanlægningen

 

Form

Kurset bygger bl.a. videre på 'Introduktion til TR-arbejdet', og de budgetmæssige aspekter i kurserne "TR - opnå indflydelse på arbejdspladsen" og "TR's rolle i lønsystemet", som er en del af AC's basisuddannelse for TR.

Undervisningen vil foregå dels via gennemgang af de basale regler for fastlæggelse af institutionernes budgetter, herunder sondringen mellem budgettet til hhv. lønudgifter og til øvrige driftsudgifter. Dels via fokus på centrale tidspunkter for bl.a. budgetplanlægningen med henblik på indflydelse.

Endvidere vil der være erfaringsudveksling mellem deltagerne.

 

Målgruppe

Etf tilbyder kurset til: 

 • Tillidsvalgte, ansat i staten: 
  • TR og TR for flere faggrupper
  • TR-suppleant for flere faggrupper, hvor TR er fra en anden faggruppe
  • FTR og FTR-suppleanter
 • FTR og FTR-suppleanter, ansat i en kommune eller region
 • TR, der har en plads på et af de øverste MED-niveauer fx. HMU, RMU, VMU

På kurset møder du TR-kolleger fra andre AC-organisationer som f.eks Dansk Psykolog Forening, Yngre Læger og Dansk Magisterforening.

Deltagerantal max. 20

 

Forudsætninger for at deltage

Du skal have gennemført Etf's TR-grunduddannelse. 

 

Varighed

Et 2-dages internatkursus med overnatning betalt af Ergoterapeutforeningen, som afholdes fra den 3.-4. november 2022. 

 

Udgifter i forbindelse med kurset

Kurset er gratis for dig.

Etf betaler et deltagerbebyr på kr. 7.500 til AC. Etf dækker evt. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt transport. 

Har du problemer med at nå frem til kursusstart på grund af kursusstedets beliggenhed i forhold til din bopæl, kan du kontakte sekretær Lone Petersen i Etf på tlf. 5336 4936 - i god tid - med henblik på at få en overnatning på kursusstedet inden kursusstart. 

Husk at spørge din leder om tjenestefri med løn, inden du tilmelder dig. 

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

AC:
Din tilmelding er bindende, når du har fået en plads. 
Afbestilling vil typisk ikke kunne ske uden betydelige udgifter for din organisation og vil derfor betyde færre midler til andre kurser for dig og dine TR-kolleger. 

 

Først-til-mølle - så længe der er ledige pladser    

Du tilmelder dig kurset gennem Etf.

Fristen for tilmelding til Etf, var oprindeligt den 27. januar 2022 kl. 12. Men AC har i juni måned meddelt at der er ledige pladser, så der er åbent for tilmelding så længe der er ledige pladser - og inden for den økonomiske ramme.    

Opfylder du forudsætningerne for at deltage, godkender Etf din tilmelding og sender den videre til AC.

 

Prioritering 

Modtager Etf flere tilmeldinger end den økonomiske ramme tillader, bliver der almindeligvis prioriteret blandt tilmeldingerne, som beskrevet nedenfor. Tilmeldinger til de ledige pladser i juni måned, tildeles efter først-tilmølle-princippet. 

FTR prioriteres før FTR-suppleanter.

Dernæst prioriteres tilmeldingerne ud fra en samlet vurdering og på baggrund af: 

 • Begrundelse/motivation for ansøgning
 • Antal AC-kurser, den tillidsvalgte har tilmeldt sig?
 • Afspejler medlemssammensætningen i Etf

Inden du tilmelder dig, er det vigtigt, at du ved, om du kan få tjenestefri med løn for at kunne deltage på kurset.

 

Hvornår ved du, om du har fået en plads på kurset?

Når du har tilmeldt dig kurset, modtager du straks efter en mail fra Etf, som kvittering på, at din tilmelding er modtaget.

Du hører snarest muligt fra Etf om din tilmelding er godkendt og videresendt til AC.

Du får endelig besked fra AC, om du har fået en plads på kurset. 

AC prioriterer blandt samtlige tilmeldinger fra medlemsorganisationerne.  

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding til kurset eller behov for evt. overnatning inden kursusstart, skal du kontakte:

Sekretær Lone Petersen i Etf:  
lp@etf.dk
Tlf. 5336 4936

Har du uddybende spørgsmål til kursusindholdet eller til praktiske oplysninger om kurset, skal du, i AC, kontakte: 

Yvonne K. Klausen:
yk@ac.dk   
Tlf. 2535 4139  

 

AC-overbygningskurser 2022

Etf tilbyder tillidsvalgte i staten samt FTR mulighed for at tilmelde sig et eller flere AC-overbygningskurser i 2022:

 • Hvad betyder budgetterne for TR's arbejde
 • Organisation og strategi
 • Personlig Power
 • Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø - også en sag for TR (forår og efterår)
 • TR’s rolle i personalesager
 • TR's rolle i digitale forandringer

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.

Ved at tilmelde dig kurset, giver du samtidig samtykke til at Akademikerne videregiver oplysninger om dit navn, organisation, arbejdsplads samt mailadresse til de øvrige deltagere på kurset på deltagerlisten.

Du kan læse om Akademikernes persondatapolitik her