Hjælpemidler, design og ergoterapi. - Temaarrangement for ergoterapeutstuderende

Ergoterapeutforeningen afholder et arrangement for ergoterapeutstuderende i forbindelse med messen Health & Rehab Scandinavia 2018. Messens overordnede tema er "Aktivt liv - et liv for alle", og der sættes særligt fokus på hjælpemidler, velfærdsteknologi og design. Ergoterapeutforeningen tager denne tråd op, og temaet for arrangementet for ergoterapeutstuderende er derfor hjælpemidler, design og ergoterapi.
Onsdag 16. maj 2018
12.00
Bella Center
Center Boulevard 5
2300 København S

 

Program:

Arrangementet indledes med velkomst og uddeling af bachelorprisen v/Ergoterapeutforeningen.

Derefter følger tre oplæg om hjælpemidler, design og ergoterapi:

  • Hjælpemidler i et designfagligt perspektiv: Om hvilke roller designfagligheden kan spille i udvikling af hjælpemidler, og hvilke muligheder der kan være i forhold til samarbejde mellem designfaglighed og sundhedsfaglighed/ergoterapifaglighed. Oplægsholder: Trine Højbak Møller Gøttsche, Ph.d.studerende, Designskolen Kolding.
  • Hjælpemidler og design i et brugerperspektiv: Om brugerens opfattelse og brug af hjælpemidler og betydningen af design i den forbindelse. Oplægsholder: Susanne Olsen, landsformand, Dansk Handicap Forbund
  • Hjælpemidler og design i et ergoterapifagligt perspektiv: Oplægget vil fokusere på hjælpemidler, design og ergoterapi og omhandle både æstetik, funktionalitet og udvikling. Oplægsholder: Malene Alexandrowitz, ergoterapeut og klinisk undervisningschef i hjælpemiddelfirmaet COBI Rehab

Arrangementet afsluttes med en guidet tur i messeområdet.

 

Forudsætninger for at deltage:

Alle ergoterapeutstuderende kan tilmelde sig.

 

Udgifter ifm med kurset:

Arrangementet er gratis.

 

Tilmelding:

Tilmelding kan ske til Ulla Peterson på mail up@etf.dk

 

Kontakt:

Ved spørgsmål til arrangementet, skal du kontakte Beate Jarl, BJ@etf.dk
Ved spørgsmål til tilmeldingen, skal du kontakte Ulla Peterson, UP@etf.dk