God interessevaretagelse i rollen som FTR - 2017

Få inspiration til god interessevaretagelse i rollen som FTR og FTR-suppleant. En temadag for FTR og FTR-suppleanter.
Onsdag 13. december 2017
09.50
Mødecenter Fabrikken, lokale 11
Lumbyvej 17, F. bygn. 4
5000 Odense C

 

Hvad handler temadagen om

Indhold

 • Introduktion til analyseredskaber til at udarbejde kommunikationsstrategier og analyser af omverdenen
 • Introduktion til modeller af, hvordan man opfattes, og hvem der holdningsmæssigt skal rykkes for at fremme ens sag.
 • Temadrøftelse: Interessevaretagelse ud fra et arbejdsperspektiv eller faggruppeperspektiv.
 • Temadrøftelse: Relationen til baglandet og andre.

Dagen er tilrettelagt som en kombination af oplæg, inddragelse af praktiske erfaringer fra hverdagen og gruppediskussioner.

Efter temadagen  

 • Har du fået indsigt i, hvordan politikere, embedsmænd og journalister tænker, og hvordan du kan sætte dagsordenen over for dem hver især.
 • Har du fået viden og inspiration i forhold til hvordan du bedst muligt kan varetage dit valggrundlags/medlemmernes interesser generelt og konkret – over for politikere i kommunalbestyrelser og regionsråd; over for ledelsen samt journalister, og samtidigt bidrage til løsning af arbejdspladsens udfordringer.
 • Har du fået inspiration til hvordan du kan håndtere konkrete udfordringer og dilemmaer i hverdagen som handler om:
  • Faggruppeperspektivet vs. Arbejdspladsperspektivet
  • Relation til baglandet eller andre  

 

Målgruppe

 • FTR
 • FTR-suppleanter

 

Forudsætninger for at deltage

Som udgangspunkt, skal du have gennemført TR-grunduddannelsen.

 

Varighed

En dag

 

Pris

Temadagen er gratis.

 

Udgifter ifm med kurset

 • Etf dækker evt. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

 

Deltagerantal

Min 6 – max. 30

 

Undervisere

Regionsformand Åse Munk Mortensen

Claus Christoffersen, Public Affairs og Pressechef i Etf

Regionsformand Anna-Marie Laustsen

Merete Lauesen, Chefkonsulent i Etf

 

Kursusleder

Merete Lauesen

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål om tilmelding, kontakt sekretær Karina Jeppesen, kj@etf.dk, dir.tlf. 53 36 49 43.

Spørgsmål til forudsætninger og kursets indhold, kontakt chefkonsulent Merete Lauesen, ML@etf.dk, dir.tlf. 53 36 49 34.