Generalforsamling Region Syd 2019

Kom og vær med til at gøre medlemsdemokratiet levende. Kom og oplev at være en del af fællesskabet med andre ergoterapeuter. Kom med dine gode ideer, lad dig inspirere af andre, deltag i debatten og vær med til at træffe de rigtige beslutninger.
Torsdag 4. april 2019
16.30
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal arbejde med. Derfor skal du forholde til det, vi har lavet det sidste år, som danner grundlag for det fremadrettede arbejde.  Hvad var godt? Hvad skulle have været anderledes?

Du skal også aktivt være med til at kvalificere det, vi skal lave i det kommende år.

Det er her, du oplever ’suset’ af at være sammen med mange andre ergoterapeuter og bruge nogle timer til at fordybe dig i, hvad Etfs Region Syd skal lave.

Det handler om ergoterapi på arbejdspladser og i samfundet, ergoterapeuters arbejdsvilkår og Etfs muligheder for at påvirke og få indflydelse og for at understøtte en god udvikling.

Du er med til at vælge regionsbestyrelse, suppleanter og økonomiske kontrollanter. I år har vi også suppleringsvalg af suppleanter til Etfs Repræsentantskab, Rep19.

Både beretning (hvad vi har lavet) og forslag til handleplan (det vi skal lave fremadrettet) bliver ligesom andre materialer lagt på hjemmesiden i løbet af marts.

Efter tilmeldingsfristens udløb vil du få en mail, der hjælper dig til at orientere dig i materialet.

Forplejning

Du får kaffe og te, når du kommer.

Sandwich og grønt som aftensmad.

Lagkager - fordi der var flest medlemmer i Region Syd, som stemte om resultatet ved OK18.

Har du særlige behov vedr. forplejning, f.eks. vegetarmad, skal du sende en mail inden tilmeldingsfristens udløb til Anna-Marie Laustsen, aml@etf.dk

 

Materialer

Du kan løbende henter og læse materialer til Regionsgeneralforsamlingen her

 

Tid og Sted

Den 4. april 2019 kl. 16.30 - 21.30

Huset

Hindsgavl Alle 2

5500 Middelfart

 

Målgruppe

Alle medlemmer

 

Deltagerantal

Ingen begrænsning

 

Tilmeldingsfrist

Den 28. marts 2019

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.