Generalforsamling Region Øst 2019

Traditionen tro gør vi generalforsamlingen til et spændende medlemsarrangement.
Onsdag 3. april 2019
16.00
DGI Conference
Tietgensgade 65
1704 København V

På generalforsamlingen vil regionsbestyrelsen fortælle om aktiviteter i den forgangne periode. Der vil være indlæg om aktuelle emner.

Vi skal debattere og vedtage ønsker til fremtidige aktiviteter ligesom der vil være valg til Regionsbestyrelsen og Repræsentantskabet, hvor vi stadig mangler suppleanter. 

På generalforsamlingen vil der blive serveret et lækkert og gratis måltid ligesom der er kaffe og kogende vand i hanerne hele tiden.

Medlemmer af Etf region øst kan deltage med stemmeret. Andre medlemmer vil være gæster.

Tidsplan

  • 16.00 Tag en kop kaffe/the/kakao, bliv indskrevet, få dit mødemateriale og din stemmebrik
  • 16.30 Generalforsamlingen starter
  • ca.18.00 Pause til spisning af lækker buffet og samvær med de øvrige generalforsamlingsdeltagere
  • ca.19.00 Generalforsamlingen fortsætter
  • 21.30 Generalforsamlingen slutter

Materiale til generalforsamlingen(kan hentes på etf.dk/oest)

  • Regionsbestyrelsens skriftlige beretning
  • Forslag til handleplan
  • Regnskab og udkast til budget vil være tilgængelig på etf.dk/oest senest den 29. marts 2019.

Endvidere vil det være muligt at udarbejde en skriftlig opstilling til regionsbestyrelsen, som vil blive formidlet til de tilmeldte generalforsamlingsdeltagere.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal mailes til regionsformand Åse Munk Mortensen på aamm@etf.dk senest den 26. marts 2019.

Frokost og temaarrangement forud for generalforsamlingen

Vi vil også gerne i år invitere til et inspirerende temaarrangement i tidsrummet 12.30 - ca 15.45 med mulighed for forudgående let frokost fra kl. 12.00. Temaet for arrangementet er Udvikling af praksis og kompetencer. Du er velkommen til at invitere en gæst.

Kontaktpersoner

Ved spørgsmål vedrørende tilmelding, kontakt Nina Bech Engelsen, nbe@etf.dk
Ved spørgsmål vedrørende generalforsamlingen, kontakt venligst Åse Munk Mortensen, aamm@etf.dk

Tid og Sted

Generalforsamlingen finder sted  den 3. april 2019 kl. 16.00 – 21.00 i:

DGI Conference

Tietgensgade 65

1704 København V

Tilmeldingsfrist

den  26. marts 2019

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.