Generalforsamling og Temadag EFS Geriatri og Gerontologi

Fagligt oplæg fra kl. 15.30: Værdighed i ældreplejen - også en opgave for ergoterapeuter
Torsdag 7. februar 2019
18.00
Ergoterapeutforeningen - Snoreloftet
Nørre Voldgade 90
1358 København K

Indhold/program

 • 15.30-17.30:
  • Værdighed i ældreplejen – også en opgave for ergoterapeuter
  • I satspuljeaftalen 2018 – 2021 blev der givet 60 millioner til et nyt nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje. Der er flere ergoterapeuter, der på forskellig vis bidrager til Videnscentrets arbejde – bl.a. formand Tina Nør Langager, som sidder i Videnscentrets nationale råd, og Kari Rose Holm, som er projektleder af Videnscentret.
  • Hør Kari Rose Holm fortælle om Videnscentrets aktiviteter og metoder, om hvordan det i den grad rimer på ergoterapi. En af de vigtigste grundsten i Videnscentret er at lade de faglige stemmer og indsigter fra praksis få plads, så vi i fællesskab kan skabe de ønskede og nødvendige forandringer. Denne dag handler det derfor også om EFS Geriatri og Gerontologis stemme og indflydelse, og der lægges op til dialog med deltagerne om deres syn på værdighed i en ergoterapeutisk kontekst
 • 17.30-18.00
  • Pause, hvor der serveres en sandwich til dem der bliver til generalforsamlingen
 • 18.00-19.30
  • Generalforsamling.

Dagsorden

 1. Valg af referent og dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram / handleplan for kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent for henholdsvis ordinære og associerede medlemmer
 7. Budget for kommende år
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af økonomisk kontrollant og -suppleant
 10. Nyt fra Etf
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest d 24.01.19 på mail: efsgeriatri@gmail.com

Tilmelding ønskes af hensyn til bestilling af forplejning

Man kan altid møde op til generalforsamlingen, også selv om man ikke har tilmeldt sig.

Målgruppe

Kun medlemmer af EFS Geriatri og Gerontologi.

Pris

Gratis for medlemmer af EFS Geriatri og Gerontologi.

Ikke medlemmer af selskabet kr. 75,00

Kontaktperson

Anne Henckel Johansen, mail efsgeriatri@gmail.com