AFLYST - Generalforsamling og Fagligt oplæg og debat

Fra kl. 15.30 er der oplæg/debat om, hvordan vi tilrettelægger interview med skrøbelige ældre om, hvad der er meningsfuldt for dem i deres hverdag. Kl 18.00 er der generalforsamling.
Mandag 16. marts 2020
15.30
Ergoterapeutforeningen - Snoreloftet
Nørre Voldgade 90
1358 København K

 

Indhold/program

 • Fagligt oplæg og debat kl. 15.30-17.30
 • Pause med sandwich kl. 17.30-18.00
 • Generalforsamling kl. 18-19.30

 

Det faglige oplæg og debat styres af Mette Andresen, som er ekspert på demensområdet. Hun har omfattende viden om og erfaring med at udvikle indsatser, der fremmer livskvalitet, selvbestemmelse, velbefindende og en meningsfuld hverdag trods svækkelse. Mette sidder i forskellige nationale forskningsnetværk og fungerer ligeledes som ekspert i Nationalt Videncenter for Værdighed i Ældreplejen. Mette vil fortælle os om sine erfaringer med at samtale med svækkede ældre borgere om, hvad der er meningsfuldt for dem i deres hverdag ud fra en modificeret udgave af COPM, som hun i første omgang udarbejdede og afprøvede på 16 plejehjem under sit Phd projekt ”Autonomi på plejehjem”. Sidenhen er den modificerede udgave af COPM blevet implementeret på flere plejehjem.

Mette vil lægge op til dialog om erfaringer med at interviewe skrøbelige ældre om, hvad der er meningsfuldt for dem. 

 

Dagsorden for generalforsamling

 1.    Valg af referent og dirigent
 2.    Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3.    Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4.    Indkomne forslag
 5.    Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram/handleplan for kommende år
 6.    Fastsættelse af kontingent for henholdsvis ordinære og associerede medlemmer
 7.    Budget for kommende år
 8.    Valg af ny formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9.    Valg af økonomisk kontrollant og -suppleant
 10.    Nyt fra Etf
 11.    Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest d 02.03.2020 på mail: efsgeriatri@gmail.com

Tilmelding ønskes af hensyn til bestilling af forplejning

Tilmelding på mail til: efsgeriatri@gmail.com

Oplys ved tilmelding:

 • om du deltager i det faglige oplæg
 • om du deltager i generalforsamlingen – og om du i så fald ønsker vegetar-sandwich
 •  

Man kan altid møde op til generalforsamlingen, også selv om man ikke har tilmeldt sig.

Du kan se hele programmet her.

 

Målgruppe

Kun medlemmer af EFS Geriatri og Gerontologi.

 

Pris

Gratis for medlemmer af EFS Geriatri og Gerontologi.

 

Kontaktperson

Anne Henckel Johansen, mail efsgeriatri@gmail.com